Casei Județene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 92 de bilete de tratament aferente seriei 2, începând cu data de 4 martie 2020, pentru următoarele staţiuni: Băile 1 Mai, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu Băi.

Biletele se pot ridica de la sediul instituţiei, zilnic, până în data de 26 februarie, conform programului de lucru, după cum urmează: de luni până joi, între orele 8.00-16.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00. Redistribuirea acestora se va face în data de 27 februarie, începând cu ora 8.00.

Totodată, Casa Județeană de Pensii Bihor mai poate pune la dispoziţia celor interesaţi bilete din seria 2 în staţiunile: Moneasa (2 bilete), Geoagiu (4 bilete) și Buziaş (2 bilete), care pot fi solicitate și eliberate la cerere, oricând. 

„Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte ca mandatarul este împuternicit să îl ridice”, anunță reprezentanții CJP Bihor.

Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist, în original şi în copie, document care se va prezenta la eliberarea acestuia.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţiți. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament, fără a fi însoțite, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal, sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare.