Casa Județeană de Pensii Bihor anunță că în urma unor modificări legilsative, mai multe categorii de persoane (persecutate din motive politice, deportate în străinătate, constituite în prizonieri etc.) au dreptul la o indemnizație lunară.

 

Indeminzaţia este în cuantum de 700 lei pentru fiecare an (de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat), indiferent dacă sunt sau nu pensionate, cu respectarea unor condiţii.

Legea 159/25.07.2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 625/26.07.2019, a intrat în vigoare pe 29 iulie și modifică și completează Decretul Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și care modifică și Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la data de 6 septembrie 1940, până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Pe lângă persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămasă definitivă, sau au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice, au fost private de libertate de către organele de represiune, în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări, au fost strămutate într-o altă localitate, au fost deportate în străinătate după data de 23 august 1944, au fost constituite ca prizonieri de către partea sovietică după 23 august 1944, sau înainte de această dată au fost reținute în captivitate după încheierea armistițiului, se introduce o nouă categorie, și anume: persoanele care au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist, până la data de 31 decembrie 1964.

Toate aceste categorii de persoane au dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 700 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

De asemenea, au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei – sumă neimpozabilă, cu condiția să nu se fi recăsătorit ulterior, (1) soția sau soțul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, ori cel decedat a făcut parte din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, a celor internați abuziv în spitalele de psihiatrie, deportați, prizonieri, sau cărora li s-a stabilit domiciliul obligatoriu; (2) soția sau soțul celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă nu s-a căsătorit ulterior; (3) soția sau soțul celui decedat în condițiile expuse la punctele 1 și 2 și care, din motive de supraviețuire a fost nevoită/nevoit să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia.

Încadrarea în Decretul-Lege 118/1990 se face cu acte doveditoare depuse la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, iar plata punerea în plată la Casa Județeană de Pensii Bihor.

„Menționăm faptul că indemnizațiile acordate în baza Legii 159/2019 nu se iau în calcul la momentul stabilirii indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale. Sumele restante acordate cu data de 29 iulie 2019, urmează a fi achitate beneficiarilor în luna septembrie” se afirmă într-un comunicat al Casei Județene de Pensii Bihor.

 

Cum se calculează drepturile

Pentru detenție, strămutare, deportare, prizonierat și pentru persoanele care au participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist, până la data de 31 decembrie 1964, calculul se face astfel: 700 de lei pe an, 58,33 de lei pe lună (700:12), 1,94 de lei pe zi (700:12:30). Pentru soția/soțul urmaș indemnizația este de 700 de lei în cuantum fix.

Referitor la modificările aduse de către Legea 159/2019 asupra Ordonanței 105/1999 aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea 189/2000, persoanele care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate, au fost private de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare, au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate, vor face dovada situațiilor expuse mai sus cu acte oficiale emise la cerere în termen de 30 de zile de către instituțiile competente sau prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege.

Soțul sau soția celui decedat poate beneficia de prevederile Ordonanței 105/1999 aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea 189/2000, dacă face dovada calității cu acte de stare civilă, după caz: certificat de naștere, certificat de căsătorie sau certificat de deces.

În ceea ce privește persoanele stabilite în străinătate, dovedirea acestor situații se poate face și cu documente oficiale emise de organele competente din statul de reședință. Acestea vor fi luate în considerare dacă sunt traduse în limba română și legalizate, și dacă din cuprinsul lor reiese faptul că persoana în cauză a fost persecutată din motive etnice.

„Cererile pentru stabilirea și plata acestor drepturi se depun la casa de pensii, iar persoanele care au domiciliul în străinătate pot transmite aceste cereri prin intermediul oricărui alt mijloc de comunicare, inclusiv electronic.

Persoanelor care vor transmite cererile pe cale electronică li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii precum și numărul de înregistrare al acesteia”, se afirmă într-un comunicat al Casei Județene de Pensii Bihor.