Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 70 bilete de tratament balnear, aferente seriei 3, începând cu data de 6 aprilie, pentru patru stațiuni din țară.

CJP Bihor a transmis joi, 23 martie, un comunicat de presă, prin care anunță că i-au fost repartizate 70 bilete de tratament balnear aferente seriei 3, începând cu data de 6 aprilie, pentru următoarele stațiuni: Covasna - 2 bilete, Geoagiu - 2 bilete, 1 Mai - 58 bilete și Moneasa - 8 bilete. Acestea se pot ridica de la sediul instituţiei, zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00-15.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00, pâna în 29 martie.

Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc în 30 martie, începând cu ora 8.00. Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al președintelui Casei Nationale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

„Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţiți. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr.263/2010 cu modificările şi completările ulterioare”, menționează reprezentanții Casei de Pensii Bihor.

Potrivit acestora, prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoțite persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier şi nu în regim de spitalizare.

„Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice”, mai transmite CJP Bihor.