Casa Județeană de Pensii (CJP) Bihor a trimis vineri o infomare de presă privind Legea 154/2021, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021.

 

„Având în vedere numărul crescut al persoanelor care solicită prestații în baza Legii 154/2021, cu scopul evitării aglomerației și a situațiilor neplăcute care se pot ivi, Casa Județeană de Pensii Bihor a trimis vineri, 16 iulie, un comunicat de presă, prin care face următoarele precizări: Legea 154/2021 nu prevede un termen definit pentru depunerea dosarelor; dosarul complet se poate transmite utilizând și alte căi de comunicare, după cum urmează - poșta română, poșta stradală special amenajată la sediul Casei Județene de Pensii Bihor, poșta electronică - email: [email protected]; dosarul trebuie să conțină toate documentele necesare, și anume: Hotărârea Comisiei pentru aplicarea Legii 189/2000 emisă pe numele părintelui decedat; în cazul în care decesul părinților a survenit anterior intrării în vigoare a Legii 189/2000, se vor prezenta documente oficiale din care să rezulte persecuția din motive etnice precum și perioada în care a fost persecutată persoana în cauză (aceste documente pot fi eliberate de autoritățile competente - Arhivele Naționale ale României – Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale - având sediul  în București, str. Leaota nr.2A, sector 6, telefon: 021/313 92 95, 021/314 43 31, e-mail:[email protected]; certificat deces părinte persecutat; certificat de naștere urmaș, certificat căsătorie urmaș – după caz; carte de identitate urmaș; cerere tip completată lizibil, cu majuscule (care se poate completa la sediu sau se poate descărca de pe site-ul instituției- www.cjpensiibihor.ro la secțiunea ,,Formulare tip”/categoria ,,Legi Speciale”).

,,În intervalul 11 iunie-15 iulie a.c., s-au înregistrat 1.675 dosare. Totodată, reiterăm informația conform căreia plata indemnizației se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru cei care depun dosarele până la data de 31 decembrie 2021. În cazul persoanelor care vor depune dosarul după data de 1 ianuarie 2022, indemnizațiile vor fi acordate și plătite începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii”, menționează reprezentanții CJP Bihor.