Anul acesta, înscrierea copiilor la creşele din Oradea pentru anul şcolar 2020 – 2021 are loc doar online.

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea anunţă că în perioada 2 iunie – 30 iunie , organizează sesiunea de înscriere a copiilor care vor merge la creşă din toamnă.

Cererea de înscriere la creșă pentru fiecare copil și actele necesare se transmit fotocopiate, pe adresa de e-mail:  [email protected]

Actele anexate cererii de înscriere la creşă (fotocopiate) sunt următoarele: certificatul de naştere al copilului; actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali; certificatele de naştere ale fraţilor minori; dacă este cazul, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii; adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă; adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşă, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă; fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate; adeverinţă de la unitatea de învaţământ frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul); sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - dacă este cazul; Declarația pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale; alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul.

Detalii suplimentare privind actele necesare şi cererea de înscriere la creşă se regăsesc pe site-ul DAS Oradea (http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare)

Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359 / 411 925  - Serviciul Programe Sociale.

Direcția de Asistență Socială Oradea are în structura sa 14 creşe din municipiul Oradea, care oferă servicii cu caracter social, medical şi educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta antepreşcolară. De menţionat că încă o creşă este în construcţie şi va fi dată în folosinţă la începutul anului viitor în parcul industrial de pe Calea Borşului. Beneficiarii serviciilor acordate de creșe sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Oradea, cu vârste cuprinse între 10 luni - 3 ani.