Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor interesate să devină asistenţi maternali pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.

DGASPC Bihor, partener în cadrul proiectului „Team - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de persoane interesate de a deveni asistent maternal pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.

 

Cine poate fi atestat ca asistent maternal?

Pot fi atestate ca asistent maternal persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul pe raza județului Bihor; au capacitate deplină de exerciţiu; au absolvit minim 10 clase; au vârsta cuprinsă între 25 - 55 ani; prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţiile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni; au urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

 

Nu poate fi asistent maternal: persoana care a suferit o condamnare prin hotărăre judecătorească rămasă definitivă pentru săvărșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Dată fiind starea declanșată de epidemia de coronavirus, informații suplimentare privind profesia de asistent maternal se pot obține prin telefon  la 0259/476.371/int.135, de luni – până vineri, între orele 8.00 - 16.00, sau pe site-ul DGASPC Bihor www.dgaspcbihor.ro, adresa de corespondență e-mail [email protected]