Direcţia Silvică Bihor va regenera în acest an o suprafaţă de 554,55 hectare din care 394,15 ha regenerări naturale şi 160,40 ha împăduriri, în cadrul campaniei naţionale „Luna plantării arborilor”.

 

Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 86,20 ha și refaceri plantații vechi calamitate pe 6,37 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 1,27 milioane puieţi forestieri din 18 specii diferite. Acțiunile din cadrul „Luna plantării arborilor” se vor desfășura în perioada 15 martie - 15 aprilie.

Într-un comunicat de presă transmis redacţiei de către directorul Ioan Teodor Suciu, se arată că, pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică (DS) Bihor îşi propune în cadrul campaniei o serie de manifestări şi acţiuni.

Astfel, pe data de 15 martie, a fost demarată campania de împăduriri, în raza Ocolului Silvic Oradea, în zona Paleu, unde s-au executat plantări pe o suprafață totală de 1,20 ha. Au fost prezenți, din partea Gărzii Forestiere Oradea, inspectorul șef ing. Maxim Dan, directorul ing. Scrofan Dorel Ioan, inspectorul ing. Kiss Arpad și inspectorul ing. Dărăștean Horia. Deschiderea acțiunilor din cadrul Lunii Plantării Arborilor și o prezentare a programului activităților de regenerare al DS Bihor a fost realizată de director ing. Teodor Ioan Suciu, completat cu o scurtă prezentare tehnică privind campania de regenerare din anul 2023, de către ing. Faur Mircea, responsabil cu regenerarea pădurilor la DS Bihor și urmat de un scurt discurs al dlui ing. Maxim Dan de la Garda Forestieră Oradea.

Alte acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia se vor realiza cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. „În acest sens, DS Bihor are pregătite mai multe șantiere de împădurire în fond forestier. În data de 19 martie va avea loc cea mai amplă acțiune de împădurire prin voluntariat, acțiune la care se estimează o prezență ce va depăși 1.200 voluntari. Evenimentul va avea loc la Ocolul Silvic Tinca și va fi organizat în colaborare cu Asociația „Cătunul Verde”, Asociația „Crișana 6”, precum și alți parteneri locali. De asemenea, suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul DS Bihor”, se arată în comunicat.

În plus, se vor organiza manifestări consacrate „Lunii plantării arborlor” (simpozioane, conferinţe, comunicări, informări) la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie; se vor organiza drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia DS Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora, în cadrul fiecărui ocol silvic se vor executa acţiuni de curăţenie în fond forestier, pe liziere, se vor revizui şi instala panouri de propagandă silvică, se vor curăţa şi amenaja izvoarele, traseele şi amenajările turistice din fondul forestier.

În plus, ocoalele silvice vor furniza, la preţuri avantajoase, material săditor, pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic. De asemenea, se vor efectua şi sponsorizri cu material săditor pentru spații verzi.