Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor implementează, în calitate de partener local, proiectul „Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!”

Proiectul, în ansamblul său, are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. În cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (o locuință la nivel de judeţ + municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, în Bihor, va fi înființată o locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr de șase victime ale violenței domestice/an. De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ zece victime/ședință pentru o perioadă de șase luni/grup. Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an.

În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de Parteneriat, DGASPC Bihor are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.

Solicitantul în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, și consiliile locale, prin serviciile publice de asistență socială).

Proiectul, derulat începând din data de 1 iunie 2019, este în valoare totală de 51.080.375,72 lei, fiind cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, și are o durată de 48 de luni.