Deputații au adoptat, ieri, un proiect de lege care prevede că este de competența caselor de pensii să plătească drepturile persoanele persecutate politic, începând cu instaurarea regimului comunist, atribuţii care în prezent se află în sarcina agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie sociale.

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede modificarea legii privind acordarea de drepturi persoanelor care au fost persecutate, deportate sau încarcerate, din motive politice, începând cu instaurarea regimului comunist, la 6 martie 1945.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege nr.118/1990, în sensul reglementării competenţei caselor judeţene de pensii de a primi cererile pentru stabilirea drepturilor, de a stabili şi de a plăti respectivele drepturi, precum şi de a verifica legalitatea acestora, atribuţii care în prezent se află în sarcina agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Articolul 1 prevede că se consideră vechime în muncă, perioada privării de libertate, de strămutare în altă localitate, de domiciliere obligatorie, de internare în spitalele de psihiatrie sau încarcerare, din motive politice începând cu instaurarea regimului comunist, la 6 martie 1945.

Casele de pensii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.

Potrivit articolului 3, modificat, soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice, care au fost internate în spitale de psihiatrie, care au avut domiciliu obligatoriu, au fost strămutate în altă localitate, precum şi persoana care s-a aflat în situaţiile menționate, beneficiază începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 250 lei, dacă ulterior nu s-au recăsătorit”, mai specifică proiectul de lege.

Astfel, soții persoanelor decedate, care au fost domiciliate obligatoriu, strămutate în altă localitate sau încarcerate, beneficiază de indemnizația de 250 de lei.

Articolul 2, modificat, prevede că persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau care au fost lipsite de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice sau private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune, au dreptul la o indemnizație anuală de 700 de lei, pentru fiecare an de deportare sau de detenție. Totodată, persoanele care au fost internate în spitalele de psihiatrie sau au care au avut domiciliu obligatoriu, beneficiază de o indemnizație lunară de 300 de lei, iar persoanele care au fost strămutate într-o altă localitate, după 6 martie 1945, beneficiază de o indemnizație de 700 de lei.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 14 martie 2018 și a primit raport favorabil, cu amendamente, de la comisia de muncă, pe 15 octombrie. Proiectul urmează să fie trims președintelui României spre promulgare.