Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor a organizat joi, 3 octombrie, o acțiune de informare şi conştientizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), la sediul din Oradea al instituției, str. Calea Armatei Române nr. 1 B.

Pentru o abordare unitară a prevederilor legislației din domeniul de competență și pentru diseminarea modelelor de bune practici în activitatea de control și cercetare a evenimentelor, s-au analizat următoarele aspecte ale cercetării acidentelor de muncă (care se efectuează de către comisiile numite de către angajatori): cerinţe minime privind conţinutul dosarului de cercetare a evenimentului și cerinţe minime pentru întocmirea procesului verbal de cercetare a evenimentului şi conţinutul capitolelor.

În această abordare, s-a ţinut cont de prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

În cadrul simpozionului, au fost abordate probleme referitoare la definirea termenilor în domeniul cercetării evenimentelor; exemple de bune practici şi neconformităţi privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor de către comisiile de cercetare a acestora și clasificarea accidentelor de muncă. S-au dezbătut aspecte practice privind modul de întocmirea procesului verbal de cercetare, cu particularizarea cauzelor accidentelor de muncă, solicitarea de documente de la instituţii (unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă, poliţia şi serviciile poliţiei rutiere, parchet, ITM, experţi); documentele necesare întocmirii dosarului de cercetare; măsurile ce trebuie luate de către angajator pentru prevenirea altor evenimente similare şi la finalizarea incapacităţii temporare de muncă a accidentaților. La  simpozion au fost invitaţi angajatori, lucrători desemnaţi, reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM şi servicii externe de  prevenire și protecție.