Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a organizat joi, 3 noiembrie, la sediul instituției, o acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă (SSM) pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

În cadrul evenimentului, care a avut ca invitați angajatori, lucrători şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, reprezentanţi ai partenerilor sociali, precum și alte persoane interesate, a fost prezentată legislaţia aplicabilă în domeniu și au fost furnizate informaţii despre agenţii cancerigeni sau mutageni şi principalele măsuri necesare la utilizarea acestora. De asemenea, a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri.

„Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Conform informaţiilor de pe site-ul Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă (EU – OSHA), se estimează că, în 2015, acesta a stat la baza a 53% din totalul deceselor asociate muncii înregistrate în Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate. Potrivit Foii de parcurs privind agenții cancerigeni din 2016, UE înregistrează în fiecare an aproximativ 120.000 de cazuri de cancer profesional, ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, ducând la aproximativ 80.000 de decese anual”, spune Marius Rotar, inspector șef ITM Bihor.

În luna martie, 2021, Comisia Europeană a lansat Planul Europei de combatere a cancerului, inițiativă care vizează reducerea poverii cancerului pentru pacienți, familiile lor și sistemele de sănătate, abordând inegalitățile legate de cancer între statele membre și în interiorul acestora. În cadrul acestui plan, o atenţie deosebită este acordată cancerelor profesionale, fiind necesară reducerea expunerii la substanțe periculoase la locurile de muncă şi îmbunătățirea siguranței produselor pentru utilizatorii profesionali. În acest sens, Comisia Europeană urmăreşte actualizarea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, care protejează lucrătorii împotriva riscurilor generate de expunerea la locul de muncă, prin stabilirea unor limite de expunere ocupaționale noi sau revizuite pentru unele substanțe importante, precum şi prin punerea în aplicare a acesteia.

„Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea agenţilor cancerigeni la locul de muncă sunt prevăzute în legislaţia naţională prin HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici (care transpune DAC) şi HG nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (care transpune DCM)”, menționează șeful ITM Bihor. Evaluarea riscurilor, mai spune acesta, constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase.

„Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală”, concluzionează Marius Rotar.