Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor organizează joi, 3 noiembrie, de la ora 10.00, la sediul din Oradea, str. Calea Armatei Române, nr. 1 B, acțiunea de informare privind conştientizarea şi controlul vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

De asemenea, se vor prezenta informații referitoare la stadiul realizării altor campanii și acțiuni din Programul Cadru al Inspecției Muncii și al ITM Bihor pentru anul 2022.