Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761 din 30.09.2021, în perioada 1 - 29 noiembrie se depun cererile, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea.

De pe această listă se vor atribui două locuințe cu două camere fiecare, disponibile momentan, dar și locuințele care urmează a deveni vacante.

„Cererea, vizată de angajator, se depune individual și în nume propriu la Primăria municipiului Oradea - Centrul de Relații cu Publicul (în Piramidă) și trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761 din 30.09.2021. Dosarele incomplete și cele depuse după termen se resping. Dosarele depuse în sesiunea anterioară, respectiv în perioada 2 decembrie 2019 - 17 ianuarie 2020, NU se iau în considerare”, precizează Primăria Oradea.

Solicitanții care au avut dosare depuse și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2021.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, dosarele vor fi analizate de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea, județul Bihor, cu respectarea criteriilor de acces şi a criteriilor de selecţie prin punctaj aprobate prin H.C.L. nr. 862 din 31.10.2019.

Blocul ANL din curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu, destinat medicilor rezidenți, a fost realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și Primăria Oradea în cursul anului 2019.