În perioada iunie-august 2022, la nivelul județului Bihor vor fi deschise 70 de grădinițe cu program prelungit. Dintre acestea, 37 vor funcționa la nivelul Municipiului Oradea, iar 33 în celelalte localități de la nivelul județului.

Astfel, în iulie în Municipiul Oradea vor asigura program educativ specific vacanței 25 de unități, iar în luna august 12 grădinițe cu program prelungit. Grădinițele cu personalitate juridică au căutat să vină în întâmpinarea   nevoilor părinților și copiilor deschizând alternativ structurile arondate pentru a putea cuprinde toți preșcolarii care doresc să frecventeze grădinița pe perioada vacanței de vară. Pe perioada verii, accentul va fi pus pe activitățile educative, culturale, artistice, recreative, activităţi ce contribuie la   îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al copiilor, la dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, a unor trăsături de voinţă şi de caracter, la stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale, venind în completarea şi ameliorarea achiziţiilor realizate până în prezent. Aceste activități specifice de învățare, pot oferi un ajutor însemnat în formarea copiilor, sub următoarele aspecte: îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor copiilor, a aptitudinilor şi talentelor individuale în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei, tehnicii, sportului; îmbogăţirea orizontului de cultură generală şi antreprenorială; atragerea şi stimularea copiilor în activităţi sociale, cu caracter educativ; aprofundarea reprezentărilor şi noţiunilor morale, elaborarea unei conduite morale, dezvoltarea trăsăturilor de caracter; completarea şi dezvoltarea, cu precădere, a acelor aspecte ale educaţiei, pe care activitatea din clasă nu le poate consolida suficient. Printre proiectele educative derulate în anul școlar   trecut, la nivelul județului Bihor se numără implementarea proiectului național   «Citește 100 de povești», respectiv a proiectului Plantropolis, inițiat de Fundația Comunitară la nivelul municipiului Oradea, în cadrul căruia 15 grădinițe au obținut o consistentă finanțare. Preșcolarii din proiectul Plantropolis au ocazia de a exersa rolul de grădinari în minigrădinile urbane din incinta unitaților preșcolare aplicante. În bacurile pictate de ei au sădit și apoi au monitorizat uimitoarea evoluție a plantelor, iar în această perioadă, după vizita personajului Aricescu, au organizat acțiuni de vânzare a legumelor timpurii recoltate din grădină.

Aici se poate consulta lista cu grădiniţele deschise pe parcursul verii.