Modificările și completările Codului Muncii și a Codului Administrativ le aduc angajaților din România noi drepturi. Printre acestea, acordarea unui concediu de îngrijire pentru o rudă, concediu paternal la cererea scrisă, dreptul de absenta de la locul de muncă pe 10 zile lucrătoare și de a lucra în regim de telemuncă.

 

Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 au fost completate printr-un act normativ în scopul implementării în legislația națională a mai multor directive europene. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 17 octombrie, legea pentru completarea și modificarea Codului Muncii și a Codului Administrativ.

Conform acesteia, angajatorul are obligația de a acorda, pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la cererea scrisă a salariatului, concediu pentru îngrijirea sau oferirea de sprijin personal pentru o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie și care are probleme medicale grave. Concediul de îngrijitor se poate întinde pe o perioadă mai îndelungată prin legi speciale sau prin contractual colectiv de muncă aplicabil. Perioada concediului de îngrijitor nu este inclusă în perioada concediului de odihnă anual și reprezintă vechime în muncă și în specialitate.

Conform noilor precizări, salariatul are dreptul de a solicita mutarea pe un post vacant prin care îi sunt asigurate condiții de muncă mai avantajoase dacă și-a încheiat perioada de probă sau are o vechime de cel puțin șase luni la același angajator. În aceste condiții, angajatorul are obligația de a-i răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de când a primit solicitarea.

Totodată, conform noilor reglementări, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare în cazul unor situații neprevăzute, provocate de o situație de urgență familială cauzată de accident sau boală, în care prezența salariatului este indispensabilă. În acest context, salariatul trebuie să informeze în prealabil angajatorul și să recupereze perioada absentată până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea în care salariatul va recupera perioada în care a absentat.

 

Concediu paternal și telemuncă

O altă prevedere care a fost introdusă, odată cu completările și modificările aduse, se referă la obligația angajatorului de a acorda concediu paternal la cererea scrisă a salariatului. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului.

În ceea ce privește Codul Administrativ, unul dintre noile articole introduse face referire la raporturile de muncă ale funcționarilor publici care pot fi exercitate în regim de telemuncă și în regim de muncă la domiciu. De asemenea, conducătorii autorităților și instituțiilor publice pot stabili printr-un act administrativ și alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru. Cu toate acestea, durata activității desfășurate în regim de telemuncă nu poate depăși cinci zile pe lună și se poate aproba pentru funcționarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, funcționarii publici care acordă îngrijire unei rude, funcționarii publici care au stare de sănătate care nu le permite deplasarea și funcționarii publici care desfășoară activități dintre cele stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

În timpul desfășurării activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, funcționarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepția sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.