Societatea de transport public de călători reamintește călătorilor că pot achiziţiona bilete prin SMS trimiţând un mesaj cu numărul liniei cu care urmează să călătorească (ex. „1R”) la numărul 7429. OTL transmite că numărul este valabil în toate reţelele de telefonie mobilă.

         

Pentru a nu exista suspiciuni în momentul efectuării controlului, călătorii trebuie să trimită mesajul înainte de urcarea în mijlocul de transport. Pentru a avea un titlu de călătorie valabil, trebuie să primiţi un SMS pe telefonul dumneavoastră, prin care să vi se confirme achiziţia, în urma comenzii făcute la numărul 7429. De asemenea, „în cazul unui control, este răspunderea dumneavoastră ca telefonul de pe care s-a făcut comanda să fie asupra dumneavoastră şi în stare de funcţionare”, anunţă OTL. Activarea biletului de călătorie sau a legitimaţiei de o zi la OTL SA prin SMS se face de pe telefonul mobil conectat la una dintre reţelele Orange, Vodafone şi, începând cu data de 1 mai 2015, din reţelele Digi.Mobil şi Telekom astfel: înainte de urcarea în mijlocul de transport în comun, se trimite un SMS la numărul 7429 conţinând: numărul liniei cu care urmează să călătoriţi (în cazul biletului cu o călătorie), litera L (în cazul legitimaţiei de 1 zi); în 15 secunde veţi primi un SMS de confirmare a activării titlului de călătorie care va conține un cod de control. Veţi comunica acest cod de control, la solicitarea controlorului, ca dovadă a plăţii.

Prețul plătit pentru SMS va fi de 0,8 euro (TVA inclus), în cazul achizitionării biletului cu o călătorie - biletul de călătorie este valabil de la momentul trimiterii SMS-ului până la momentul terminării călătoriei, dar nu mai mult de 60 de minute; de 3,5 euro (TVA inclus), în cazul achiziționării legitimaţiei de o zi - legitimaţia de o zi acordă dreptul la un număr nelimitat de călătorii pe orice linie de transport urbană a OTL SA, pe perioada valabilităţii acesteia. Legitimaţia de o zi este valabilă 24 de ore de la primirea mesajului de confirmare.

Tarifarea titlului de călătorie se va regăsi în factura de servicii a operatorului de telefonie mobilă ca tarif al SMS-ului transmis pentru activarea titlului de călătorie. De menționat că există posibilitatea achitării călătoriei pentru mai multe persoane de pe acelaşi telefon. Pentru aceasta va trebui să fie trimis un SMS de comandă pentru fiecare călător în parte. Fiecare dintre SMS-urile de răspuns primite va conţine câte un cod unic. În această situaţie, persoanele respective trebuie să stea împreună pe întreaga durată a călătoriei. Dacă una dintre persoane îşi întrerupe călătoria, atunci celelalte persoane trebuie să se asigure că deţin telefonul mobil de la care s-a efectuat plata prin SMS pentru a putea prezenta controlorului codurile alocate fiecărui titlu de călătorie în parte.

 

Dovada plăţii prin SMS

„Singura dovadă a plăţii este SMS-ul de răspuns care conţine codul unic de verificare. Dacă, din diverse motive, nu primiţi acest SMS, atunci nu se consideră că aveţi un titlu de călătorie valabil. De asemenea, trimiterea unui SMS ulterior controlului nu va fi acceptată ca achiziţie a unui titlu de călătorie valabil.

Motivele pentru care nu aţi primit SMS-ul de răspuns pot fi următoarele, dar se poate să nu se rezume doar la acestea: nu aveţi credit suficient, în cazul unei cartele preplătite; nu mai aveţi memorie pentru a primi mesaje noi; aţi tastat un cod de comandă greşit; mesajele nu ajung în serverul central din diverse motive (congestionare, căderi etc); nu aveţi semnal la telefon din diverse motive”, arată OTL.