Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor vă invită să participaţi la  ,,Târgul de cariere” activitate a unui proiect în premieră atât în judeţul Bihor, cât şi la nivel naţional.

Obiectivul principal al proiectului derulat de AJOFM - „Rețea transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de graniță” este de creștere a calitatăţii locurilor de muncă în regiunea vizată, prin crearea unui sistem care să permită exploatarea mai bună a capacităţilor existente în județele Bihor și Békés. Proiectul intentionează să fie un răspuns pentru multe dintre dificultățile socio-economice cu care se confruntă cetățenii fără loc de muncă din cele două județe, respectiv tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale. Rezultatul principal al proiectului avut în vedere este dezvoltarea unui sistem complet de consiliere în carieră pentru tineri (și nu numai) din județele Bihor și Békés, majoritatea fiind persoane care se află la începutul carierei profesionale. Serviciile oferite îi vor susține pe aceștia pentru a-și identifica parcursul profesional în funcție de abilitățile și cunoștințele lor, dar și ținând cont de tendințele actuale și viitoare ale pieței muncii.  ,,Târgul de cariere”, cel mai mare eveniment de orientare în carieră din județul Bihor, adresat tinerilor, principalul grup țintă al evenimentului, dar şi familiilor acestora, care intenționează să se informeze despre oferta educaţională şi situaţia locurilor de muncă oferite de angajatori în prezent şi în perspectivă, se va desfăşura în a doua parte a lunii octombrie.

La eveniment  se estimează participarea a 50 de angajatori care îşi vor  prezenta procesele de lucru specifice domeniilor de activitate, dar şi nevoia de resurse umane, respectiv  aptitudinile şi abilităţile  specifice necesare ocupării posturilor din organizaţie. De asemenea, vor fi prezente instituţii de învăţămînt superior care  îşi vor  prezenta oferta educaţională din prezent şi perspectivă, în concordanţă cu piaţa forţei de muncă mereu în schimbare. În cadrul evenimentului ,,Târgul de cariere”  vor fi prezenţi furnizori de formare profesională autorizaţi, al căror rol este acela de a oferi prin programe de formare profesională adecvate, abilităţi şi competenţe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă.

Inspectoratul Școlar al judeţului  Bihor îşi va prezenta oferta educaţională din prezent şi perspectivă, prin 15 unităţi de învăţământ, care să stârnească interesul tinerilor, principalul grup țintă al evenimentului, precum şi familiile acestora, care intenționează să se informeze despre toate posibilităţile de studiu pentru tineri în paralel cu dobândirea de aptitudini şi abilităţi specifice necesare unor meserii căutate pe piaţa forţei de muncă. Pe această cale, AJOFM Bihor aşteaptă sugestii, idei, din partea viitorilor expozanţi, respectiv intenţia acestora de participare.

Agenţia bihoreană organizează evenimentul în calitate de partener al proiectului CARRER – „Rețea transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de graniță” - ROHU 331, proiect  finanţat din FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-A România-Ungaria.