Viceprimarul Mircea Mălan a susținut ieri, 11 septembrie, o conferință de presă cu privire la realizarea unor lucrări importante în zona Gutenberg, unde se va realiza un centru de zi pentru copii proveniți din comunități marginalizate, respectiv modernizarea străzilor Arabilor, Ion Bușiția și Thomas Mann.

Obiectivul general al proiectului „Centrul de zi pentru copii proveniţi din comunităţi marginalizate”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, este îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităţii marginalizate din zona Gutenberg.

„Este un proiect care a pornit din realitățile zonei Gutenberg, unde sunt foarte mulți copii care trăiesc în familii defavorizate și care au nevoie să se integreze cât mai bine și cât mai ușor în societate. Vorbim despre aproximativ 60 de copii între 3-7 ani, respectiv 127 de copii între 7-18 ani, majoritatea fiind elevi la Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, în rândul lor înregistrându-se un abandon școlar semnificativ. Pentru a veni în ajutorul lor realizăm un centru de zi, totodată modernizăm și străzile din jur pentru a asigura deplasarea la acest centru”, a spus Mircea Mălan.

În cadrul proiectului se va construi un centru de zi (cu suprafaţa construită de peste 1.258 mp şi suparafaţa utilă de 1.073 mp) pentru copiii proveniţi din comunitatea marginalizată identificată şi modernizarea străzilor adiacente: Arabilor, Ioan Buşiţia şi Thomas Mann. După construirea centrului, acesta va fi administrat de Direcția de Asistență Socială Oradea.

Valoarea totală a contractului este de aproape 7,5 milioane de lei (cu tot cu TVA), din care aproape 7,4 milioane lei, valoarea totală eligibilă. Din suma totală, aproape 6,3 milioane de lei (85%) este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar aproape 962 de mii de lei (13%) este valoarea suportată de către statul român, cofinanțarea proprie a beneficiarului fiind de aproape 148 de mii de lei (2%), la care se adaugă cheltuieli neeligibile de aproape 52 de mii de lei.

Pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Centrul de zi pentru copii proveniţi din comunităţi marginalizate” a fost semnat contract cu Asocierea formată din Abed Nego – lider de asociere, și Novartis. Valoarea contractului (fără TVA) este de puțin peste 4,7 milioane de lei, iar termenul este de 75 zile pentru proiectare, inclusiv obținerea avizelor, cu un termen de 24 de luni pentru execuția lucrărilor.

În ceea ce privește lucrările de modernizare a celor trei străzi, pentru modernizarea acestora au fost semnate contracte cu asocierea formată din  Drumuri Orășenești – lider de asociere, și Edildrum Construct – asociat, toate având termen de execuție de 3 luni.

Contractul pentru Strada Arabilor are o valoare de puțin peste 333 de mii de lei (fără TVA), cel pentru modernizarea străzii Ioan Bușiția are o valoare de puțin peste 222 de mii de lei (fără TVA) iar cel pentru modernizarea străzii Thomas Mann, aproape 327 de mii de lei (fără TVA).

„Regenerarea urbană a zonei Gutenberg va duce la o creştere a valorii adăugate atât a vieţii sociale a oraşului Oradea, cât şi a Regiunii de Nord-Vest în ansamblul ei, iar finalizarea proiectului conduce la obţinerea de beneficii economice în interesul dezvoltării pe termen mediu şi lung a comunităţii locale şi regionale. De asemenea, se vor crea premisele desfăşurării unui proces social de calitate, care va avea ca rezultat reintegrarea în societate şi reinserţia pe piaţa muncii a unui număr cât mai mare de beneficiari din comunitatea marginalizată”, a concluzionat viceprimarul Mircea Mălan.