Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului: musca cireşelor (Rhagoletis cerasi) - la cireş şi vişin. Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat și apariția în mod frecvent a moniliozei și antracnozei.

Se mai combat: afide, defoliatoare.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Laser 240 SC - 0,06% + Switch - 62,5  - 1kg/ha sau

2. Karate Zeon - 0,015% + Signum - 0,05%.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: în pârgă (cireşele au culoarea gălbuie).

O altă metodă alternativă la combaterea muștei cireșelor este utilizarea capcanelor Decis Trap care au scopul de a atrage și combate cât mai multe muște adulte în vederea reducerii numărului de larve sub pragul economic de dăunare. Capcanele se amplasează la 1,4-1,8 m deasupra solului în perioada de zbor activ al dăunatorului (100 capcane/ha).

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză înscris pe ambalaj după utilizarea  fiecarui produs.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.