Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului - omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea) – generaţia I la toate speciile de pomi  fructiferi, arbori ornamentali aliniamente drumuri, parcuri.

 

Dăunătorul are două generaţii pe an (iunie şi august). Este o specie polifagă, care se hrănește cu o gamă variată de frunze, atacând majoritatea speciilor pomicole. Se mai combat: afide, minatoare.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din produsele:

1. Kaiso Sorbie 5 EG – 0,15 kg/ha sau

2. Faster 10 CE – 0,02% sau

3. Bactospeine DF - 1 kg/ha sau

4. Karate Zeon – 0,015%. 

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la apariţia larvelor. Dăunătorul se poate combate și prin îndepărtarea lăstarilor atacați (primele cuiburi de omizi), prin tăieri mecanice cu foarfeca. Se va respecta cu stricteţe timpul de pauză înscris pe ambalaj după utilizarea  fiecărui produs utilizat.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor şi păstrate cel puțin 3 ani.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.