Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea manei (Plasmopara viticola) şi a făinării (Uncinula necator) la vița de vie.  Se mai combat şi acarienii.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Cupertine super - 4 kg/ha + Cosavet - 3kg/ha + Nissorun 10WP -  0,5 kg/ha sau

2. Cabrio Top - 2 kg/ha + Vertimec 1.8 EC - 1 l/ha sau                         

3. Profiler 71,1 WG - 2,5 kg/ha + Folicur Solo - 0,4 l/ha + Safran 1.8 EC -1 l/ha.

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efecuarea tratamentului: până la înflorit.     

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.