Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) la cartof - tratamentul I, generaţia I. Se mai combat: afide, mană, alternaria.

 

Efectuați tratamentul folosind unul din următoarele amestecuri de produse: 

1. Benevia - 0,125 l/ha + Polyram DF – 1,8 kg/ha sau

2. Deltagri – 0,4 l/ha + Airone – 3 l/ha sau

3. Mavrik 2F – 0,2 l/ha + Zorvec-Entecta – 0,25 l/ha. 

Se  pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la apriţia larvelor pe frunze.

Tratamentul se repetă după 8 – 10 zile, folosind un alt amestec din cele mai sus menționate.       

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.                                                                                                             După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.