Oficiul Fitosanitar Bihor comunică  tratamentul pentru combaterea gărgăriţei florilor de măr. La dezmugurirea merilor apar adulții din locurile de hibernare (sol și crăpăturile scoarței), care atacă mugurii vegetativi și floriferi, însă cele mai mari pagube le produc larvele acestora care se hrănesc cu organele interne ale florilor.

Se mai combat insecte defoliatoare, afide, rapănul și făinarea.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Poleci - 0,05% + Bouillie Bordelaise WDG - 0,5% + Cosavet 80 DF - 0,3% sau

2. Poleci - 0,05% + Luna Experience 400 SC - 0,75 l/ha. 

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului:  mugurii florali dezmuguriţi.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 - se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.