Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului viermele prunelor (Cydia Funebrana), prima generație, la prun. Larvele generaţiei I pătrund de obicei prin zona pedunculului către sâmbure şi consumă atât conţinutul sâmburelui, cât și pulpa fructului.

 

Se mai combat: afide, defoliatoare, monilioza, ciuruirea, pătarea roșie.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Karate Zeon - 0,015% + Merpan 80 WDG - 0,15% sau

2. Coragen - 100 ml/ha + Chorus 50 - 0,75 kg/ha sau

3. Exirel - 0,9 l/ha + Luna Experience 400 SC - 0,5 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 14 - 19 mai. Tratamentul se repetă la 8 - 10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.