Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea acarienilor eriofizi şi tetranichizi (Eriophis vitis şi Tetranycus urticae) și a făinări la vița de vie.

 

Tratamentul se aplică împotriva acarienilor (păianjenilor) care au iernat în solzii mugurilor de la baza lăstarilor sau în crăpăturile scoarței.

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

1. Milbeknok EC - 0,075% + Karathane Gold - 0,5 l/ha sau

2. Nissorun 10WP – 0,5 kg/ha + Thiovit Jet - 3 kg/ha sau                        

3. Vertimec 1,8 EC – 1 l/ha + Topas 100 EC - 0,3 l/ha.    

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la dezmugurit – începutul creşterii lăstarilor.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.