Direcția Economică din cadrul Primăriei Oradea anunță că, de joi, 13 ianuarie, se modifică modul de declarare la organul fiscal local a clădirilor și terenurilor achiziționate sau înstrăinate de persoanele fizice și juridice.

 

Aceste operațiuni pot fi efectuate prin: depunerea la ghișeele Primăriei a documentelor justificative și completarea unui formular de mandatare a organului fiscal pentru întocmirea declarației fiscale de impunere în numele contribuabilului; depunerea la ghișeele Primăriei a declarației fiscale însoțită de documentele justificative; depunerea online a declarațiilor fiscale și documentelor prin Ghișeul Online – Primăria Oradea.

„În toate cazurile menționate, organul fiscal va transmite, ulterior, contribuabilului dovada luării în evidența fiscală pe e-mail și/sau prin corespondență scrisă (poștă).

Drept urmare, operațiunile de declarare fiscală a clădirilor și terenurilor nu se vor mai realiza prin prelucrarea și înregistrarea pe loc (la ghişeu). Singura excepţie, în sensul operării pe loc (la ghișeu) se va face în cazul declarațiilor fiscale ale imobilelor în urma unor moșteniri, operațiunile de impunere urmând a se realiza pe loc în limita a 5 moștenitori și cu plata unei taxe de operare pe loc de 50 lei/declarație fiscală”, menţionează Primăria Oradea.

Pe de altă parte, vor fi operate în continuare pe loc (la ghișeu) declarațiile fiscale pentru impunerea/scăderea din evidențele fiscale a mijloacelor de transport, cu plata unei taxe de operare pe loc de 20 lei/declarație fiscală. De asemenea, declarațiile și documentele aferente tranzacțiilor mijloacelor de transport pot fi depuse online sau fizic la ghișee, cu transmiterea ulterioară pe e-mail sau corespondență a dovezii de luare în evidența fiscală.

La ghișeele Direcției Economice, documentele justificative (contract, CF, autorizaţii, avize, acte de identitate etc) pot fi prezentate în original, iar angajații Primăriei le vor scana, returnând actele originale proprietarilor. 

„Precizăm că, indiferent de modalitatea aleasă pentru depunerea declarațiilor fiscale a bunurilor, contribuabili vor face o singură vizită la ghișeele primăriei, organul fiscal asigurând transmiterea către contribuabil a dovezii luării în evidența fiscală pe e-mail sau prin corespondență scrisă (poștă). Principalul motiv al modificării procedurii de lucru la ghișeele de impunere persoane fizice și juridice este  timpul mare de așteptare înregistrat la operarea pe loc la ghișee, pe fondul creșterii numărului de tranzacții și timpilor de prelucrare a documentelor”, precizează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oradea.