După sărbători, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea va asigura activitatea de lucru cu publicul începând cu data de 4 ianuarie, însă doar parţial, urmând ca încasarea tuturor impozitelor şi taxelor datorate bugetului local să fie făcută începând din data de 15 ianuarie.

Începând din 4 ianuarie, programul cu publicul în Piramidă va fi următorul: de luni până joi, între orele 8.00 – 18.00, iar vinerea, între orele 8.00 – 15.30.

Municipalitatea orădeană precizează însă că în perioada 4 – 14 ianuarie se va derula acțiunea de închidere/deschidere a anului fiscal 2020/2021, motiv pentru care, în această perioadă, activitatea de încasare va cuprinde doar taxele fără debit (exemplu: taxe timbru, avize şi autorizaţii de orice fel şi amenzi de circulaţie și/sau parcare). Contribuabilii persoane fizice și juridice care doresc să achite obligații fiscale restante, datorate anterior anului curent, vor putea să efectueze plata numai prin virament bancar sau mandat poștal. Declaraţiile fiscale privind clădirile şi terenurile tranzacționate vor fi preluate în Centrul de relații cu publicul, ghișeele 3-4, 8-12 – persoane fizice, ghișeele 3 - 4, 13 - 14 - persoane juridice, urmând a fi prelucrate după data de 15 ianuarie. Vizarea fişelor de înmatriculare auto se va realiza sub rezerva depunerii declaraţiilor pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport, însoţite de documentele primare aferente.

Pentru vânzările de bunuri impozabile efectuate în perioada 1 – 15 ianuarie 2021, impozitul aferent anului 2021 va fi calculat de inspectorii cu atribuții de impunere, iar eliberarea certificatului fiscal se va efectua după prezentarea documentului de plată (O.P. sau mandat poştal) care să ateste plata impozitului.

„Pentru a preîntâmpina aglomerația la ghișeele Primăriei, vă informăm că documentele aferente tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate în luna decembrie 2020 se pot prezenta, în vederea înregistrării, în cursul lunii ianuarie 2021 și se vor opera cu data tranzacției (data vânzării/cumpărării), iar vânzătorul nu va mai datora impozit pentru bunul înstrăinat în anul următor. Pentru aceste tranzacții, prezentate până la 31 ianuarie 2021, nu se vor aplica sancțiuni privind depunerea cu întârziere a declarațiilor”, precizează Direcţia Economică. Începând cu data de 15 ianuarie va fi reluată încasarea tuturor impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, inclusiv impozitele pe clădiri, terenuri și autovehicule aferente anului 2021. Plățile vor putea fi efectuate la casieria din Centrul de relații cu publicul, ghișeele 5-7 și 21-27; online prin secțiunea de Plăţi Online de pe site-ul Primăriei Oradea (www.oradea.ro), prin intermediul www.ghiseul.ro sau prin intermediul aplicației MobilePay (link Google Play); prin unităţile Direcţiei de Poştă, conform programului (orarului) fiecărei unităţi; prin unităţile CEC, conform programului (orarului) fiecărei unităţi.