În ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea de miercuri, 31 martie, a fost aprobată modificarea Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General.

Primăria Oradea a precizat că în perioada de monitorizare și aplicare a prevederilor Regulamentului Local de Urbanism s-au constatat anumite disfuncționalități și neconcordanțe care au condus la necesitatea actualizării lui. Mai exact, în perioada de monitorizare au fost înregistrate mai multe sesizări și reclamații privind inadvertențe și reglementări excesive, soldate cu 31 de procese civile.

„Au fost situații nefirești, în care, pentru aceste terenuri trecute în PUG la categoria ALV (vii, livezi) aflate pe o stradă cu case, cu toate utilitățile necesare realizate (apă, canalizare, inclusiv asfalt), municipalitatea nu a putut să emită autorizație de construcție la cererea deținătorilor. Acest lucru a creat necesitatea de a se face modificări  regulamentului, pentru a permite proprietarilor unor astfel de terenuri să construiască”, a precizat primarul Florin Birta.

Potrivit Instituției Arhitectului Șef, Avizul Ministerului Dezvoltării nr. 7/2016 referitor la documentația „Plan Urbanistic general al municipiului Oradea, județul Bihor” își păstrează valabilitatea deoarece, prin revizuirea Regulamentului Local de Urbanism, s-au corectat îndreptările de eroare materială identificate în RLU aferent PUG Oradea aprobat.

„Aceste modificări ale Regulamentului Local de Urbanism au fost considerate pertinente de către toți ceilalți 26 de avizatori ai PUG și RLU, avizând favorabil fiecare dintre ei atât îndreptarea erorilor, cât și preluarea modificărilor legislative”, menţionează Primăria Oradea.

În acest fel s-au îndreptat erorile cu privire la: corelarea și adaptarea regulamentelor în funcție de tipologia funcțională și geomorfologică de țesut urban; procedurile necesare pentru reîncadrarea terenurilor construibile situate în mod eronat în UTR ALV; includerea în partea introductivă și în cadrul RLU a reglementărilor solicitate prin avizele PUG de către MAPN și SRI; corelarea reglementărilor cu modificările aduse de OMS 119/2014 și modificările ulterioare; adaptarea RLU la modificarea legislației naționale solicitate de avizatori în procesul de reavizare.