Municipalitatea orădeană reamintește că majoritatea serviciilor oferite de către Serviciul de Relații cu Publicul (Piramidă) se pot realiza în mod electronic prin Ghișeul Online - platforma online de comunicare cu contribuabilii, respectiv prin Servicii și aplicații on-line pe site-ul Municipiului Oradea www.oradea.ro.

Ghișeul Online reunește sub aceeași platformă toate serviciile online existente ale Primăriei Oradea, dar și unele servicii noi: plată impozite; abonamente de parcare; depunerea și urmărirea stadiului petițiilor; emitere autorizații pentru traficul greu; depunerea declarațiilor fiscale; arhiva personală (dosar fiscal personal); eliberare Certificate fiscale. Accesul la serviciile Ghișeului Online - Primăria Oradea se poate face limitat (pe bază de CNP/CUI sau fără autentificare - caz în care nu sunt accesibile serviciile de depunere declarații fiscale, eliberare certificate fiscale și acces la dosarul fiscal personal) sau complet!pe bază de user și parolă).

„Pentru a obține user-ul și parola trebuie să completați cererea, pe care, împreună cu copia cărții de identitate, să le depuneți la sediul Primăriei sau să le transmiteți pe adresa de email [email protected]. Prin Ghișeul online pot fi accesate plata autorizațiilor de acces, plata impozitelor și taxelor, plata abonamentelor de parcare, se poate consulta stadiul cererilor depuse la Primăria Oradea respectiv se pot depune online cereri și reclamații. În ceea ce privește secțiunea Servicii și aplicații on-line, de asemenea pot fi verificate stadiul cererilor depuse, pot fi depuse petiții, pot fi descărcate și completate cereri și formulare tipizate, de la Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, Tehnică, Juridică, Instituția Arhitectului Șef precum și de la Relații cu Publicul. Cererile completate trebuie retrimise pe adresa de mail: [email protected], [email protected], [email protected]”, a precizat Primăria Oradea.

Pașii pe care trebuie să îi urmeze o persoană pentru a obține un certificat fiscal online sunt următorii: accesați butonul Ghișeul Online în partea de sus a site-ului www.oradea.ro; conectează-te la Ghișeul Online utilizând adresa de e-mail și parola primită; alege Certificate atestare fiscală dintre serviciile oferite online; completează/selectează datele pentru emiterea certificatului fiscal online; descarcă certificatul de atestare fiscală. După generarea certificatului de atestare fiscală, acesta se poate descărca imediat pe un link oferit de platformă.

„E important de precizat faptul că certificatul fiscal se poate obține online numai dacă persoana care îl solicită are toate obligațiile achitate. Certificatul fiscal este semnat electronic de Municipiul Oradea prin CertSign. Totodată, e important de știut că documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat și prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscală în format electronic duce la alterarea documentului și pierderea valabilității acestuia. Certificatele de atestare fiscale obținute prin intermediul Ghișeului Online sunt disponibile spre descărcare oricând, în perioada de valabilitate a certificatului - apăsând «Descarcă certificat" pentru bunul/proprietatea respectivă. Primăria Oradea atrage atenția cetățenilor asupra faptului că toate documentele care se transmit către Primăria Oradea trebuie să fie trimise pe adresa de email [email protected], unde toate cererile primesc automat număr de înregistrare, după care acestea umează să meargă pe circuitul intern către direcțiile competente”, a mai precizat municipalitatea.