Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2019.

Ca în fiecare an, Primăria Oradea recomandă contribuabililor să-și achite la termen impozitele sau taxele datorate pentru clădiri, teren şi mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Primăria Oradea reaminteşte contribuabililor, persoane fizice sau juridice, că plata poate fi făcută on-line pe oradea.ro – secţiunea „Plăţi Online”. Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice, iar plata se realizează fără comision. O altă modalitate este prin site-ul ghiseul.ro, fără comision, și pe aplicația MobilePay, aplicaţia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăţilor electronice, efectuate cu card bancar prin Internet, aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenţionale şi amenzilor de parcare. Și prin intermediul acestui sistem plata taxelor şi impozitelor locale se face fără comision.

Se mai poate plăti în numerar - la Poștă şi CEC Bank, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ - la orice bancă, specificând pe documentul de plată datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI: 4230487), denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Oradea (informaţia se găseşte pe site-ul oradea.ro, secţiunea din stânga paginii de web -  informaţii de interes public - conturi IBAN pentru încasări) și datele de identificare ale contribuabilului.