Direcţia Economică din cadrul Primăriei Oradea reamintește contribuabililor faptul că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie.

Primăria Oradea recomandă contribuabililor să-și achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalităţile alternative de plată, altele decât cele din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, sunt plata online, în numerar sau cu cardul la Poşta Română sau CEC Bank, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ. Online se poate plăti prin intermediul site-ul Municipiului Oradea (www.oradea.ro) - Secţiunea „Ghiseul Online” (Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, a codului fiscal pentru persoane juridice, sau user și parole, iar plata se realizează fără comision); prin intermediul site-ul www.ghiseul.ro (Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fără comision); prin  aplicația MobilePay, aplicaţia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare android (Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăţilor electronice efectuate cu card bancar prin internet, aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenţionale şi amenzilor de parcare. Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fără comision). Plata în numerar sau cu cardul se poate face prin unităţile Direcţiei de Poştă - Oficiul nr. 1 (str. Roman Ciorogariu nr. 12), Oficiul nr. 2 (str. Piaţa Bucureşti nr. 3), Oficiul nr. 3 (str. Henrik Ibsen nr. 5), Oficiul nr. 7 (str. Jules Cazaban nr. 34), Oficiul nr. 9 (B-dul Dacia nr. 110), Oficiul nr. 10 (str. Dimitrie Cantemir nr. 85); sau prin unităţile CEC Bank (orar de luni până vineri între orele 9.00 - 17.30) - Ghişeul  Sucursalei (Piaţa Independenţei A3-A4), Agenția nr. 1 Oradea (str. Seleuşului, nr. 40), Agenția nr. 2 Oradea (str. Republicii, nr. 27), Agenţia D. Cantemir (str. Dimitrie Cantemir - bl. C43), Agenția Ioşia-Nord (str. Lăpuşului nr. 32/B), Agenţia Nufărul (str. Nufărului, nr. 73), Agenţia Decebal (B-dul Decebal nr. 21), Agenţia Ştefan cel Mare (B-dul Ştefan Cel Mare - bl. D21), Agenţia Transilvania (str. Transilvaniei nr. 23), Agenţia nr. 5 Oradea (B-dul Dacia, nr. 108).

Achitarea taxelor şi  impozitelor locale prin ordin de plată sau foaie de vărsământ se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele: datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI: 4230487), denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la Trezoreria Oradea (informaţia se găseşte pe site-ul www.oradea.ro, secţiunea din stânga paginii de web - Informaţii de interes public - Taxe şi impozite locale - Conturi IBAN pentru încasări), datele de identificare ale contribuabilului.