Pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare a acumulării permanente Leșu vor fi realizate ample lucrări de reabilitare și înlocuire a componentelor hidrotehnice vechi de peste 45 de ani.

La ora actuală, acumularea Leşu nu are retenţie de apă, întrucât lacul a fost golit, în anul 2015, din cauza exfiltraţiilor foarte mari care amenințau funcționarea în siguranță a acestuia.

În Monitorul Oficial nr. 648/ 8.07.2024 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 771 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor”. Publicarea Hotărârii de Guvern reprezintă ultima etapă obligatorie înainte de atribuirea lucrărilor de reabilitare.

„Pentru creșterea gradului de siguranță în exploatare a acumulării permanente Leșu, sunt necesare lucrări ample de reabilitare și înlocuire a componentelor hidrotehnice, vechi de peste 45 de ani. Așa cum am anunțat încă din această primăvară, suntem tot mai aproape de începerea efectivă a lucrărilor de reabilitare. În cel mai scurt timp posibil, vom demara procedurile aferente achiziției publice de lucrări și ne vom asigura că termenul de execuție de 13 luni se va respecta”, anunță Pásztor Sándor, directorul ABA Crișuri.

Potrivit acestuia, lucrările vor avea ca obiectiv punerea în siguranță a acumulării prin: etanșeitatea măștii amonte cu o geomembrană, înlocuirea echipamentelor hidromecanice, monitorizarea comportării barajului cu laser- scaner, independența energetică cu panouri fotovoltaice, scară de pești, precum și printr-un sistem de colectare a deșeurilor plutitoare.

Investiția, în valoare de 199.375 mii lei, este asigurată prin finanțare europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acumularea Leșu a fost executată și pusă în funcțiune în perioada 1973-1978 ca acumulare permanentă, cu rol complex, având  următoarele folosinţe: apărare împotriva inundațiilor a localităților Remeți, Munteni, Bulz, Bratca și Bălnaca, alimentare cu apă pentru amenajare piscicolă și producere de energie electrică.