În urma adresei Primăriei municipiului Beiuș din 25 noiembrie 2020, prin care solicita realizarea obiectivului de investiții intitulat „Construire bază sportivă TIP 2, str. Mihai Eminescu, nr. 4, municipiul Beiuș, județul Bihor”, Compania Națională de Investiții anunța, la 19 aprilie 2021, că proiectul menționat a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului „Complexuri sportive”.

Pentru promovarea obiectivului de investiții în etapa a doua, Compania Națională de Investiții solicita administrației locale predarea amplasamentului „destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI, care va realiza investiția”. Totodată, CNI solicita și un set de documente care cuprinde: extrasul de carte funciară actualizat și completat cu planul de amplasament și delimitare a imobilului; certificatul de urbanism, însoțit de planurile de situație și de încadrare în zonă a amplasamentului; avize de principiu privind asigurarea utilităților; studii geotehnic și topografic.

Cu ocazia ultimei ședințe a Consiliului Local Beiuș, cea din 25 noiembrie, a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Beiuș, strada Mihai Eminescu, nr. 4, județul Bihor, aflat în proprietatea publică a municipiului Beiuș, în suprafață de 1.667 de metri pătrați, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire Bază sportivă Tip II”.

După cum preciza primarul Gabriel Popa, este vorba despre amenajarea unei baze sportive moderne în incinta Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”. Edilul sublinia că este a doua bază sportivă pe care CNI o va construi la Beiuș, prima fiind cea de tip I, din incinta Stadionului „Francisc Matei”, care reprezintă o investiție de circa 6,5 milioane de lei. Cât despre costurile de folosire și întreținere, acestea nu vor fi unele foarte mari:

„Sunt suprafețe sintetice și nu necesită niște costuri foarte mari, atât cel de la stadion, cât și cel de la Liceul Pedagogic. Doar clădirile, în speță vestiarele, vor presupune costuri și, bineînțeles, iluminatul pe timp de noapte, nocturn”.

În conformitate cu solicitarea CNI, Consiliul Local Beiuș s-a angajat să asigure finanțarea „cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil)”, precum și să mențină destinația obiectivului realizat pentru minim 15 ani.