Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură, de la instanţă către cetăţeni, a fost simplificată, astfel că justiţiabilii pot primi, dar şi trimite documentele prin intermediul poştei electronice. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri, de reprezentanţii Curții de Apel Oradea, la nivelul instituţiei a fost implementată procedura de comunicare a actelor de procedură, prin e-mail, având atașată semnătura electronică a instanței, în aplicarea prevederilor art. 154 alin. 6 și alin. 61 Cod procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 163 alin. 111 și art. 165 pct. 3 Cod procedură civilă, precum și a prevederilor art. 257 alin. 5 Cod procedură penală, coroborate cu prevederile art. 262 alin. 2 Cod procedură penală. „Prin implementarea acestei proceduri se urmărește simplificarea procedurii de comunicare a citațiilor și a tuturor celorlalte acte de procedură și reducerea costurilor generate de expedierea acestora, în format de hârtie, prin intermediul serviciul poștal/agent procedural”, se arată în comunicat. Astfel, începând cu data de 1 februarie 2020, persoanele care își exprimă acordul pentru comunicarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură prin poșta electronică vor completa formularul ,,Cerere de comunicare acte în format electronic”,  care poate fi accesat în format electronic pe http://portal.just.ro/35/SitePages/acasa_default.aspx sau pe suport de hârtie  la Compartimentul Registratură și Arhivă. Formularul completat va fi depus la instanță fie împreună cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea/răspunsul la întâmpinare, fie separat. De asemenea, solicitarea de comunicare a actelor în format electronic poate fi inserată în cuprinsul oricărei cereri care provine de la partea interesată, cu condiția ca ea să conțină toate elementele inserate în formularul anterior menționat.

„După formularea de către partea interesată a solicitării de comunicare a actelor de procedură în format electronic, persoana însărcinată cu comunicarea actelor de procedură (grefier arhivar/grefier de ședință), în baza Rezoluției completului de judecată, va urma procedura de semnare electronică a actelor supuse comunicării și le va expedia în format electronic, la adresa de e-mail indicată de parte, mesajul de transmitere primit din partea sistemului folosit constituind dovada de comunicare a actului de procedură. Dacă grefierul însărcinat cu transmiterea electronică nu a primit din partea aplicației folosite pentru comunicare mesajul că citația și actele de procedură au fost trimise destinatarului, se va proceda la emiterea citației și a actelor de procedură pe suport de hârtie și la expedierea acestora prin mijloacele obișnuite”, se mai arată în comunicat. Expedierea de către părți a actelor adresate instanței, în format electronic, se va realiza, în continuare, pe adresa de  e–mail [email protected]

De asemenea, justițiabilii vor putea vizualiza orice alte documente atașate în dosarul electronic accesând pagina web www.curteadeapeloradea.ro, în baza parolei comunicată împreună cu citația.