Veniturile totale al Direcţiei de Patrimoniu Imobiliar (DPI) din cadrul Primăriei Oradea au crescut cu 45% în anul 2022 faţă de cele ale anului 2021, sursa acestora reprezentând-o chiriile, terenurile, parcările și vânzările de imobile.

Directorul Direcției Patrimoniu Imobiliar (DPI), Lucian Popa, a prezentat luni bilanţul activităţii direcției pe anul 2022. Astfel, în anul 2022, veniturile DPI au fost de 83.663.052 lei, înregistrându-se o creștere de 45,14% față de anul 2021, când au fost înregistrate venituri totale de 57.643.893 lei. Sursa veniturilor a reprezentat-o chiriile, terenurile, parcările și vânzările de imobile. Veniturile din vânzarea de imobile au crescut foarte mult, respectiv cu 75% față de anul anterior. Obiectul acestor vânzări l-au făcut terenurile din Parcul Industrial I și IV,  terenuri din str. Oneștilor, Al. Cazaban, Erou Marius Cosma și Santăului. 

Raportul evidențiază și o creștere a veniturilor din parcările administrate de DPI, acestea fiind parcările pe str. Tribunalului, Corneliu Coposu, Independenței, Brașovului și George Barițiu. Veniturile din parcări în anul 2022 au fost de 25.945.928 lei. „Se observă o creștere a veniturilor din parcările din afara carosabilului, fapt care arată o creștere a gradului de conformare a cetățenilor. E evidentă și creșterea plății parcării cu telefonul mobil, tocmai pentru că cetățeanul dorește să plătească cât mai simplu și mai comod taxa de parcare”, a precizat directorul DPI.

Pe de altă parte, în cursul anului 2022 s-au achiziționat terenuri în suprafață totală de 396.574 mp. Terenurile achiziționate au avut drept destinație: extinderea parcurilor industriale existente (Parcul 1 și 4), diverse lucrări de interes public, respectiv parte din strategia de dezvoltare locală de eliberare a zonelor dintre blocuri de construcții, case individuale între blocurile de locuințe, rămase din regimul trecut.

„În ceea ce privește cheltuielile, obiectivul a fost să ținem în frâu cheltuielile operaționale și să creștem partea de investiții, obiectiv pe care l-am și îndeplinit. Astfel, cheltuielile de investiții au fost de 108.926.955 lei, iar cheltuielile operaționale de 19.070.090 lei”, a menţionat Lucian Popa.

Investiţiile au vizat unități de învățământ, creșe și asistență socială, baze sportive și de agrement, parcuri, locuințe și servicii de dezvoltare, imobile din Ansamblul Urban  - Centru Istoric Oradea.

La bazele sportive și de agrement, principalele investiții s-au realizat la: Sala Polivalentă (tabelă electronică, sistem perimetral LED P5 de afișare multimedia, echipamente de forță – fitness), Sala sporturilor „Antonio Alexe” (montare luminatoare), Stadionul Municipal „Iuliu Bodola”, Modernizare Stadion Motorul, modernizare Bazinul Olimpic.

Principalele lucrări de investiții executate în anul 2022 la unitățile de învățământ au vizat: Școala Gimnazială Szacsvay Imre (reabilitarea clădirii de pe str. Mihai Eminescu, nr. 28), Sala multifuncțională la Liceul Lucian Blaga, Școala Gimnazială Dacia, Școala Gimnazială 16, grădinițele cu program prelungit nr. 28, 31, 50 etc.

În ceea ce privește imobilele situate în Ansamblul Urban Centru Istoric, DPI a realizat lucrări de investiții la: Palatul Apollo, Palatul Ullmann, modernizare Cinematograf Transilvania, Casa Fuchsl, Bazar Madách Imre, reabilitarea Primăriei Oradea, imobile de pe str. Republicii nr. 15, 31, Primăriei nr. 41, Vasile Alecsandri nr. 21,  Ady Endre nr. 4, Iuliu Maniu 44.