În ședința Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din 22 noiembrie au fost analizate 48 de lucrări, printre care amenajarea piaţetei Independenţei şi centrul metropolitan pentru dezvoltare geotermală. Totodată, municipalitatea a anunţat că a implementat o procedură online pentru susţinerea documentaţiilor.

„Direcția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Oradea a implementat o nouă procedură de susținere online a documentațiilor depuse de către arhitecți pentru a veni în sprijinul acestora, în aceste vremuri de pandemie. Astfel, se utilizează platforma Microsoft Teams, iar  procedura a fost  testată în ședința de vineri, 22 noiembrie, fiind apreciată de către beneficiari. De asemenea, din cele 24 de lucrări analizate de specialiști în comisia mare a CMUAT, doar 4 au primit aviz nefavorabil, ceea ce evidențiază calitatea lucrărilor de pe ordinea de zi, rigurozitatea și deschiderea acestei comisii”, a precizat viceprimarul Arina Moș.

Amenajarea Piațetei Independenței

Primăria Oradea a solicitat aviz arhitectului-șef pentru „Amenajare zonă publică - spațiu urban marcat de un volum simbol”, deasupra parcării subterane de pe strada Independenței. Proiectul a obținut aviz favorabil anterior (în 9 septembrie 2021), în conținutul căruia au fost inserate o serie de recomandări (detalii privind soclul pentru statuia poetului Mihai Eminescu și precizări privind realizarea spațiilor verzi în legătură cu păstrarea arborilor existenți sau plantarea de noi arbori).

„Amenajarea propusă a obținut toate avizele necesare. În comisia de urbanism s-a analizat propunerea detailată în urma recomandărilor din avizul anterior”, a precizat arhitectul-şef al Primăriei Oradea, Radu Fortiş.

Scopul proiectului este de a acorda spațiului funcția catalizatoare de pol urban, prin reprezentarea orașului contemporan într-o cheie modernă a elementelor decorative specifice stilului Art Nouveau - Secession, stiluri care definesc identitatea culturală a Oradiei.

Centru metropolitan pentru dezvoltare geotermală

Zona Metropolitană Oradea a solicitat aviz arhitectului-șef pentru amenajarea unui centru metropolitan pentru dezvoltare geotermală. Centrul va fi organizat în incinta fostului hotel al Tineretului, situat pe strada Cazaban nr. 47 și va consta în amenajarea a două săli de conferință destinate activităților de formare, trei birouri, oficiu, recepție și spații tehnice aferente. Centrul va fi destinat activităților de instruire, formare și organizare de activități la nivel metropolitan. Clădirea se află în stare de degradare, în acest scop solicitantul a primit în folosință 248,73 mp, iar reabilitarea fațadei va face obiectul altui proiect.

Locuințe individuale, servicii și locuințe mici

SC Athos Residence SRL a solicitat aviz arhitectului-şef pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) de urbanizare în zona străzii Dimitrie Anghel cu Piersicilor. Terenul care a generat PUZ-ul are o suprafață de 2.214 mp, iar zona studiată prin PUZ este cuprinsă între strada Dimitrie Anghel-strada Piersicilor-strada Izvorului și limita estică a UTR Uliu. Se definesc subzone funcționale de tip locuințe individuale, servicii și locuințe mici.

Subzona de locuințe colective mici cuprinde două parcele, una dintre ele fiind cea care a generat PUZ-ul. Se propun 4 corpuri de clădire cuprinzând fiecare câte 6 locuințe, asta însemnând un total de 24 de apartamente. Regimul de înălțime este de P+2 etaje. Documentația va fi supusă procedurii de consultare a publicului, conform Regulamentului aprobat prin HCL 495/2019.

Imobil de locuințe colective

Sc My Modern Residence Construct SRL a solicitat aviz arhitect șef pentru Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construire de imobil de locuințe colective pe strada Olteniei nr. 6. Înălțimea imobilului va fi S/Demisol+P+2 etaje+etaj retras cu înălțime maximă de 14,5 metri.

Se propun 19 apartamente și 20 de locuri de parcare. Clădirea va fi situată în imediata vecinătate a Dealului Ciuperca, fiind retrasă la minimum 2 metri față de medie. În prezent, pe parcelă există două clădiri care se vor desființa.