În ședința Consiliului Local de miercuri, 28 noiembrie, s-au aprobat prețurile locale ale energiei termice practicate de Termoficare Oradea începând cu data de 1 decembrie 2018. Astfel, pentru populaţie, preţul de transport al energiei termice creşte cu 9,6%, iar cel de distribuţie cu 7%. Pentru agenţii economici, creşte preţul de distribuţie cu 4,7%.

 

Consiliul Local Oradea a aprobat noile preţuri ale energiei termice care vor fi aplicate începând cu data de 1 decembrie 2018. Municipalitatea a precizat că actualizarea prețurilor s-a făcut la solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ca urmare a scumpirii gazului. Prețul local al energiei termice se compune din: prețul de producție al energiei termice, tariful de transport și tariful de distribuție. Astfel, pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de transport s-a aprobat prețul de 262,51 lei/gcal (inclusiv TVA). Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem centralizat  pentru consumatorii casnici (populație) racordați din rețeaua de transport a fost stabilit la 248,02 lei /gcal, menținându-se în continuare subvenția unitară de 14,49 lei/gcal (inclusiv TVA) acordată de bugetul local.

Prin urmare, prețul energiei termice pentru populația racordată din rețeaua de transport crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 239,49 lei/gcal inclusiv TVA la 262,51 lei/gcal inclusiv TVA, respectiv cu 23,02 lei/gcal, deci cu 9,6%.

De asemenea, pentru consumatorii casnici (populație) racordați la rețeaua de distribuție s-a aprobat prețul de 325,33 lei/gcal (inclusiv TVA). Prețul de facturare al energiei termice furnizate în sistem centralizat  pentru consumatorii casnici (populație) racordați din rețeaua de distribuție a fost stabilit la 276,16 lei /gcal, menținându-se în continuare subvenția unitară de 49,18 lei/gcal (inclusiv TVA) acordată de bugetul local.

Prin urmare, prețul energiei termice pentru populația racordată la rețeaua de distribuție crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 304,17 lei/gcal inclusiv TVA la 325,33 lei/gcal inclusiv TVA, respectiv cu 21,02 lei/gcal, deci cu 7%.

Totodată, CLO a aprobat prețul de de 259,19 lei/gcal (inclusiv TVA) pentru energia termică folosită de consumatorii non-casnici (agenții economici) racordați din rețeaua de transport și de 409,24 lei/gcal (inclusiv TVA) pentru consumatorii non-casnici racordați din rețeaua de distribuție. Rezultă că prețul energiei termice pentru non-casnici racordați din rețeaua de transport crește începând cu 1 decembrie 2018 de la 259,17 lei/gcal inclusiv TVA la 259,19 lei/gcal inclusiv TVA , respectiv cu 0,02 lei/gcal, iar pentru agenții economici racordați în rețeaua de distribuție de la 390,96 lei/gcal inclusiv TVA la 409,24 lei /gcal inclusiv TVA, respectiv cu 18,28 lei/gcal, deci cu 4,7%.