Procedura de licitaţie pentru proiectare și execuție de lucrări pentru înființarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor de pe str. Ceyrat, nr. 4 a fost lansată luni, 22 februarie.

Valoarea estimată a lucrărilor de proiectare și execuție este de 19.597.503 lei (fără TVA), iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12 martie, ora 15.00. Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri de inovare și transfer tehnologic în județul Bihor. Proiectul constă în construirea și dotarea unei clădiri cu regim de înălțime P+2E și o suprafață desfășurată de 5.417,78 mp, cu destinația de Parc Științific și Tehnologic. Totodată, va fi amenajată o parcare de 63 de locuri pentru autoturisme, dintre care două destinate persoanelor cu handicap locomotor. Va fi instalat și un rastel pentru biciclete. Parcul Științific și Tehnologic Bihor, prin Universitatea din Oradea, va oferi servicii de transfer tehnologic către agenții economici în următoarele domenii de specializare inteligentă: eco-nano-tehnologii și materiale avansate, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, sănătate, bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice.

Valoarea totală a proiectului este de 32.976.255,68 lei, din care 32.476.255,68 lei este aportul Județului Bihor, iar 500.000 lei, al Universității Oradea. Din suma aferentă Consiliului Județean Bihor, respectiv 32.476.255,68 lei, contribuția proprie este de 51,82% (16.831.853,20 lei), restul fiind fonduri nerambursabile.

Proiectul a fost cuprins pentru finanțare în Programul Operațional Regional 2014-2020, iar perioada de implementare este de 60 de luni de la data depunerii lui, respectiv între 1 august 2018 și 31 iulie 2023. „Proiectul a demarat pe 30 ianuarie 2018, când Consiliul Județean Bihor a aprobat asocierea dintre Județul Bihor și Societatea Parcuri Industriale Bihor în scopul înființării Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL. Un an mai târziu, pe 12 februarie 2019, pentru realizarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor a fost încheiat un acord de parteneriat între Consiliul Județean Bihor, Universitatea din Oradea, Societatea Parcuri Industriale Bihor și Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor. În urma reorganizărilor instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Bihor, de la sfârșitul anului 2020, Societatea Parcuri Industriale Bihor va fi înlocuită, în cadrul proiectului, de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO)”, a anunţat CJ Bihor.