De sute de ani, poporul român râvnea să trăiască într-o singură țară: România. De aceea n-a uitat niciodată fapta lui Mihai Viteazul care, în 1600, zdrobind pe dușmani, a unit Țările Române. Unirea Moldovei cu Țara Românească în 1859 a bucurat nespus întregul nostru popor.

 

De aceea, la războiul pentru cucerirea independenței au participat români de pretutindeni. Iubindu-și cu ardoare pământul pe care trăia, iubindu-și patria și râvnind întotdeauna să trăiască liber, poporul român a știut să lupte și să se sacrifice pentru acest măreț ideal. Statul român unitar, în granițele lui firești, s-a format prin lupta și jertfa românilor de pretutindeni, Alba Iulia devenind astfel simbolul acestei Uniri. Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului național, anul încununării victorioase a lungului șir de lupte și sacrificii umane și materiale pentru făurirea statului național unitar. Acest proces istoric, desfășurat pe întreg spațiul de locuire românesc, a înregistrat puternice seisme în 1784, 1821, 1848-1849, ca și evenimente cardinale cum ar fi unirea Moldovei și Munteniei în 1859, proclamarea independenței absolute a țării de sub dominația otomană, consfințită pe câmpul de luptă de armata română în războiul din 1877-1878, precum și adunările reprezentative, democratic alese, ale românilor din teritoriile aflate sub stăpânirea străină de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia din 1918. Aceste memorabile momente din 1918 au făcut ca jertfa ostașilor români în Primul Război Mondial să nu fi fost zadarnică. Ceea ce la 1600 – prin fapta lui Mihai Viteazul – fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a acestui popor. „În aceasta zi – scria Nicolae Iorga – a sosit un ceas pe care-l aşteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre”. Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit: Statul Naţional.

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită, vineri, 1 Decembrie 2017, și la Marghita, în prezenţa oficialităţilor locale şi a unei numeroase asistenţe. Împlinirea a 99 de ani de la Marea Unire a reprezentat un prilej de emoţie pentru simţirea românească, recunoscătoare înaintaşilor care au făurit statul unitar român. Au rostit discursuri primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan, și viceprimarul municipiului, Lazăr Ioan. Preotul Călin Cotrău, Protopopul Marghitei, a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor neamului. Oficialităţile locale, reprezentanții instituțiilor, organizaţiile locale ale partidelor precum şi alte asociaţii ale societăţii civile au depus coroane la Troița din centrul municipiului. Un moment de excepție l-a reprezentat marșul elevilor celor două școli reprezentative din oraș: Liceul Tehnologic „Horea” și Colegiul Național „Octavian Goga”. Pe tot parcursul marșului elevii și cadrele didactice ale celor două școli au intonat versurile imnului „Deşteaptă-te române” în aplauzele tuturor românilor.

Întreaga asistență s-a deplasat apoi la Casa de Cultură a municipiului unde s-a desfășurat un amplu spectacol de muzică populară și patriotică, dedicat Marii Uniri.

La mulți ani, români! La mulți ani, România!

prof. dr. Remus Mircea SABĂU