Schimbarea învelitorii lăcașului de cult, monument istoric reconstruit de comunitatea locală în sec al XVII-lea pe un vechi așezământ monhal ortodox, a fost realizată anul acesta în cadrul proiectului „Lucrări de intervenții de urgență pentru protejarea și valorificarea cultural turistică a monumentului istoric Biserica de lemn din Valea Crișului, comuna Bratca, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril”.

Lucrările de schimbarea a învelitorii au fost executate de meșterii Petran Radu-Petru, Verdeș Petru-Cristian și Giurgi Gheorghe din județul Maramureș, pe parcursul lunilor iulie și octombrie 2022. În acest interval, au despicat manual, din lemn de brad, peste 30 de mii de bucăți șindrilă și au înlocuit șindrila veche deteriorată, cu șindrilă de o calitate superioară. Conform proiectului de execuție, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului în anul 2020, cele peste 30 de mii de bucăți de șindrilă au fost ”bătute” în patru straturi astfel încât pictura, obiectele de cult și elementele arhitecturale din interior să fie protejate de ploaie și zăpadă. În structura acoperișului au fost înlocuiți căpriorii șubrezi folosindu-se tehnica tradițională de „chertare”, iar pentru consolidare, între căpriori, pentru a oferi rezistență suplimentară s-au montat contrafișe îmbinate tradițional „în clești”. Structura de rezistență a acoperișului a mai beneficiat și de intervenții în ceea ce privește baza acoperișului montându-se de jur împrejur un „șorț” din lemn. De asemenea, de pe turla și gardul de la pridvorul bisericii de lemn au fost înlocuite elementele din lemn afectate de vreme.

Finanțarea lucrărilor de execuție și suprvegherea de specialitate în valoare de 150 268,41 de lei a fost asigurată de Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului în cadrul programului de finanțare din fondul Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea I/2022. Primăria Bratca și Consiliul Comunei Bratca au asigurat cofinanțarea proiectului cu 17.000  de lei, sumă folosită pentru achiziționarea materialelor din lemn necesare intervenției, iar activitățile de scriere și management ale proiectului au fost realizate de Agenția de Management al Destinației Bihor.

Acest proiect a fost realizat în cadrul unui parteneriat public local încheiat între Parohia Ortodoxă Română Valea Crișului, comunitatea locală, Primăria Bratca, Consiliul local Bratca și Agenția de Management al Destinației Bihor. Proiectul a fost coordonat de părintele paroh Nicolae Duluș Gaboraș, care a beneficiat de asistența tehnică a specialiștilor atestați de Ministerul Culturii - Branc Dumitru, Cristian Pușcaș, Florian Pantea, Ovidiu Oprea, a Adrianei Rugea - Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, precum și a administrației locale reprezentată de Ionuț Sturz, primarul comunei Bratca.