Casina Română este, fără îndoială, unul dintre edificiile de care se leagă istoria modernă a Beiușului. Inaugurată la 1 iunie 1871, Casina Română a fost „mama tuturor celorlalte instituții, cari s-au creat la Beiuș”, după cum consemna, în 1928, Petru E. Papp, în lucrarea intitulată „Din trecutul Beiușului”.

Ridicată prin subscripție publică, Casina Română a găzduit, în anii dualismului austro-ungar, dar și după Marea Unire, majoritatea activităților politice și cultural-patriotice ale comunității românești beiușene. Aici au avut loc evenimente precum înființarea Reuniunii muzicale „Lyra” și a despărțământului beiușean al Astrei ori alegerea, la 27 noiembrie 1918, a celor cinci delegați care au reprezentat Beiușul la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în aceeași zi fiind întemeiată și Reuniunea femeilor române din Beiuș și jur.

Asociația „Casina Română” deținea și o bibliotecă, cu sediul în același imobil și care punea la dispoziția beiușenilor periodicele românești ale vremii. 

În 1927, edificiul Casinei Române a fost cumpărat de Reuniunea femeilor române din Beiuș și jur, care păstrează specificul activităților desfășurate aici, punându-l, totodată, la dispoziția meseriașilor români din localitate, pentru dezbaterea unor probleme de interes comunitar.

Din 1948, pentru aproape două decenii, clădirea a aparținut Casei de Cultură a orașului, după care autoritățile comuniste au stabilit aici sediul Secției de covoare a Cooperativei „Arta - Crișana”.

În perioada postdecembristă, Casina Română a fost utilizată, pe rând, de Universitatea Populară și diverse firme private, iar la demisol a fost amenajat un spațiu pentru activități recreative destinat seniorilor.

Deși este monument istoric, Casina Română a ajuns într-o stare avansată de degradare, motiv pentru care actualii edili beiușeni au decis reabilitarea edificiului. Prin urmare, este implementat un proiect de renovare intitulat „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Casina Română” și derulat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), contractul de finanțare fiind semnat încă din 17 noiembrie 2022.

Recent, Primăria municipiului Beiuș a anunțat, pe pagina proprie de Facebook, noii pași făcuți în direcția readucerii Casinei Române la aspectul de altădată și, firește, în circuitul cultural:

„Casina Română intră în reabilitare. Finanțarea lucrărilor este asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Durata de execuție a lucrărilor: 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Valoarea contractului de lucrări: 1.017.495,75 lei fără TVA.

Tip achiziție: licitație (procedură simplificată)

Ofertant câștigător: S.C. Construct Vameni S.R.L.

Casina Română, un obiectiv cu o semnificație importantă pentru urbea noastră, se va reabilita integral, păstrându-și aspectul și detaliile istorice.

Asupra clădirii se va interveni pentru înlocuirea acoperișului, înlocuirea sistemului de colectare a apelor, asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, înlocuirea geamurilor și a ușilor, refacerea finisajelor interioare, anveloparea termică a clădirii, refacerea pardoselilor prin hidroizolarea și termoizolarea acestora, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea tavanului prin termoizolarea acestuia cu vată minerală, instalarea unui punct termic local, dotarea necesară pentru introducerea sistemului de încălzire în pardoseală, refacerea instalațiilor sanitare și realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, montarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură, montarea unor sisteme inteligente de contorizare și urmărire a consumurilor energetice și montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie.

În urma atribuirii contractului de execuție lucrări constructorul își va constitui garanția de bună execuție, urmând ulterior a se emite ordinul începerii lucrărilor și predarea amplasamentului în perioada imediat următoare”.

După cum spuneam, administrația locală va da clădirii o utilitate din domeniul cultural, aceasta urmând să adăpostească Biblioteca Municipală „Constantin Pavel”.