Lucrările de execuţie la centurile Oşorhei, Sântandrei şi Nojorid vor fi realizate de firma Porr Construct. Semnarea contractelor va avea loc în data de 2 februarie.

 

„A fost desemnat constructorul pentru execuția lucrărilor la centurile din Zona Metropolitană Oradea (ZMO), după finalizarea procedurii de licitație”, a anunţat Consiliul Judeţean Bihor. Proiectul „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” prevede reabilitarea DJ 767E Orșorhei-Copăcel (12,7 km) și realizarea centurilor Oșorhei (5,8 km), Sântandrei (5 km) și Nojorid (8,4 km).

„Procedura de atribuire a fost împărțită pe două loturi (Lotul I: Centura Oșorhei și reabilitarea DJ 767E Oșorhei – Copăcel și Lotul 2: Centurile Sântandrei și Nojorid). Constructorul clasat pe locul I pentru ambele loturi este Porr Construct”, precizează administraţia judeţeană.

Valoarea ofertei câștigătoare pentru Lotul 1 este de 108.275.129,09 lei, fără TVA, iar a celei pentru Lotul 2, de 84.394.118,95 lei, fără TVA. Ofertantul a fost invitat la semnarea contractului în data de 2 februarie, după ce expiră perioada pentru contestații. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional. Studiul de fezabilitate și proiectele tehnice aferente proiectului sunt realizate.

Consiliul Județean Bihor și-a asumat realizarea celor trei drumuri noi de legătură în Zona Metropolitană Oradea, în parteneriat cu cele trei primării pe raza cărora trec drumurile, respectiv Oșorhei, Nojorid și Sântandrei.

Decizia privind realizarea proiectului ,,Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” a fost luată ca urmare a datelor statistice din trafic, care arată că în zona din jurul Oradiei circulă cele mai multe mașini din Bihor. Acest lucru se datorează numărului mare de locuri de muncă din ZMO, respectiv a celor care fac naveta (din peste 160.000 de locuri de muncă din județ, 115.000 sunt în zona metropolitană).