În perioada 8-22 mai, s-a desfășurat a doua mobilitate în cadrul proiectului „Let’s go IT: Pregătire internațională pentru o carieră mai bună”, un proiect de mobilități pentru formare profesională VET.

În cadrul acestei mobilități, 16 elevi din clasa a XI-a A, profilul matematică-informatică, s-au deplasat, de data aceasta într-o locație nouă, în Paphos, Cipru, fiind însoțiți de doi profesori: Coras Zenovia Mirela, Bente Ioana Corina și un monitor, Sarca Simona Adriana. Implementat de o echipă de cadre didactice implicate în dezvoltarea copiilor și crearea de noi oportunități de învățare, proiectul are ca obiective: achiziționarea de competențe, cunoștințe și abilități în domeniul informatic, aplicând cel puțin trei metode de rezolvare a problemelor, în medii reale, conectate cu cele mai noi tendințe în domeniu; dezvoltarea abilităților de lucru în echipă însușindu-și un comportament specific locului de muncă, respectând regulile stabilite, în vederea unei tranziții facile pe piața muncii; dezvoltarea de abilități sociale, civice, interculturale și lingvistice specifice unui cetățean european, interacționând cu mediul țărilor gazdă, iar la  nivelul instituției: crearea de parteneriate școlare europene, contactând firme din străinătate, în vederea depunerii unor noi proiecte europene pentru îmbunătățirea calității actului educațional și adaptarea pregătirii elevilor la cerințele pieței muncii și a domeniului IT.  Obiectivele au fost atinse cu succes prin intermediul activităților care au avut la bază metode de educație non-formală precum: dezbateri, prezentări, discuții libere, lucrul în echipă, seri interculturale, etc. În decursul celor două săptămâni, elevii au avut parte atât de experiențe practice în domeniul IT, cât și de experiențe culturale. În această perioadă, ei au dobândit experiențe la locul de muncă, deoarece au beneficiat de oportunitatea de a lucra cu echipamente tehnice adecvate, cu cele mai performante componente hardware și software și au avut posibilitatea să intre în contact cu specialiști din domeniul IT, experiențe care le vor permite dezvoltarea de competențe practice și familiarizarea cu mediul IT european prin intermediul firmelor de specialitate. Cunoștințele teoretice acumulate de către elevi pe băncile școlii sunt diminuate în absența practicii, a confruntării elevilor cu situații reale de viață. Dezvoltarea acestor competențe și abilități se poate face doar parțial în laboratorul de informatică, nefiind prevăzute ore de activități practice care să se desfășoare cu agenți economici de profil. Prin participarea la acest proiect comunitar, elevii au avut oportunitatea de a face transferul de la teorie la practică, într-un mediu real, în cadrul unor companii aflate pe piața muncii europene. Aceste competențe, odată dobândite, vor contribui la dezvoltarea de aptitudini care vor facilita accesul elevilor atât pe piața muncii, cât și spre forme superioare de studiu, în funcție de alegerile fiecăruia. Pentru o mai bună inserție pe piața muncii, tinerii au nevoie să lucreze într-un mediu real, în firme specializate de IT, cu profesioniști ale căror cunoștințe sunt la nivelul cerințelor actuale, luând astfel contact cu cele mai noi provocări din domeniu. Ei au nevoie să cunoască limbaje de programare actuale, să-și dezvolte dimensiunea aplicativă și creativă a muncii lor, să aibă inițiativă, să învețe să dezvolte o afacere, deci să posede și cunoștințe antreprenoriale. Prin participarea la mobilitate, dincolo de dezvoltarea competențelor în IT, elevii și-au dezvoltat încrederea în sine, au învățat să se autogospodărească și să conviețuiască într-un mediu diferit de cel familial. Și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și de relaționare cu elevi din alte țări. Participanții au avut posibilitatea de a-și folosi cunoștințele de limba engleză într-un context real, de a-și forma noi planuri de carieră prin continuarea studiilor la un nivel superior.