Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea a găzduit, în perioada 6-7 martie, seminarul „Consolidarea rezilienţei democratice în spaţiile de frontieră în timpul unei crize globale”. Evenimentul s-a adresat unui număr de 240 de agenţi de poliţie de frontieră în formare, având ca scop evidenţierea conceptelor de protejare a migranţilor care sunt nevoiţi să fugă de atrocităţile în masă.

Formatorii certificați din cadrul Institutului Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă și-au propus în cadrul programului să prezinte participanților conceptele și tipurile de migrație generate de atrocitățile în masă și relația dintre cele două fenomene. Totodată, deprinderea de competențele practice necesare pentru a proteja migranții care sunt forțați să fugă de atrocități în masă, ca instrument de prevenire a unor atrocități viitoare reprezintă un alt pilon pe care se fundamentează seminarul propus de către reprezentanţii institutului. Dialogul printr-un schimb deschis și respectuos între persoane venind din medii culturale diferite sau cu viziuni diferite asupra lumii, cu scopul de a genera o înțelegere mai profundă a diverselor perspective și practici reprezintă un mod de acţiune pentru viitorii agenți de poliție de frontieră care vor avea responsabilități legate de protecția refugiaților. Având în vedere faptul că obiectivul de prevenire a genocidului necesită intervenția a trei actori principali (statul, societatea civilă și mediul academic) agenda seminarului şi activităţile propuse au reunit experţi în domeniu, cercetători şi reprezentanţi ai mediului academic din România (Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu şi Centrul pentru Studiul Comparat al Migraţiei din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca). Experţii din cadrul institutului, dr. Gabriela Ghindea și Paula Beudean, au prezentat tema cu titlul Introducere în fenomenul migrației: tipologie și motivații, statistici, consecințe ale migrației, organizații internaționale și naționale” folosind metode interactive pentru a învăța rapid și eficient despre migrație, statistici și consecințe. În cadrul evenimentului, dr. Anatolie Cosciug, lector Universitatea Lucian Blaga” Sibiu și cercetător la Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației Universitatea Babeș Bolyai” și dr. Ovidiu Oltean, cercetător Transilvania Executive Education și cercetător la Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației Universitatea Babeș Bolyai”, alături de experții Institutului Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă, au prezentat participanţilor teme privind riscurile la care sunt supuși migranții și nevoile de protecție ale acestora, strategii de prevenire a violenței împotriva migranților. Seminarul s-a încheiat cu o amplă prezentare a ceea ce a întreprins statul şi societatea civilă în gestionarea coerentă a conflictului din Ucraina, statistici în domeniu, statistici şi soluţii pe termen lung în domeniul protecţiei persoanelor forțate să își părăsească țările de origine din cauza violenței. Institutul Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă/ Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities (AIPG), numit până în 2020 Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) este o organizaţie nonguvernamentală ce activează în domeniul protecției internaționale a drepturilor omului, cu obiectivul de a preveni genocidul și alte atrocități în masă. De la înființarea sa, în anul 2006, Institutul a oferit activități educaționale, de training și asistență tehnică pentru circa 8.000 structuri din peste 90 de state pe subiectul prevenirii genocidului și a altor atrocități în masă. Institutul încurajează statele, societatea civilă și mediul academic să coopereze pentru a preveni genocidul și atrocitățile în masă. Institutul are birouri deschise la New York, Buenos Aires, Kampala, Auschwitz şi Bucureşti.