Evenimentele propuse de organizatori pentru zilele de cultură au debutat cu o activitate complexă, având ca scop promovarea și conservarea valorilor inestimabile ale tradițiilor populare.

 

Deși orașul Aleșd nu are „rădăcini” în comorile tradițiilor și folclorului românesc, datorită zbuciumatei sale evoluții istorice, organizatorii au făcut apel la localitățile de pe Valea Crișului Repede, în care tezaurul popular moștenit de la strămoși păstrează încă autenticul. Astfel, harnicul colectiv al Bibliotecii orășenești „Octavian Goga”, artizanul acestei manifestări, cu sprijinul nemijlocit al d-lor Ioan Todoca și Kojanto Pal, primar și viceprimar ai orașului Aleșd, au depus eforturi deosebite pentru a oferi publicului aleșdean o lecție de istorie vie, despre modul de viață, meșteșugurile și portul popular al strămoșilor noștri. În sala de conferințe a bibliotecii au fost amenajate două standuri cu obiecte din gospodăria țărănească și costume populare vechi de o rară frumusețe confecționate manual, în care se îmbină armonios cusăturile ingenioase cu o paletă largă de culori. După o scurtă introducere privind folclorul și tradiția populară, ca simbol al identității românești, Georgeta Ardelean director al bibliotecii, a salutat prezența la această inedită expoziție de artă populară, a primarului şi viceprimarului orașului Aleșd, a d-nei Ligia Mirișan, director al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, a d-lui prof. univ. dr. Petru Mihancea, iubitor și păstrător de creații populare, și a d-lui prof. Crăciun Parasca etno-folclorist de prestigiu. Prezentarea obiectelor din gospodăria țărănească a fost realizată  de înv. pensionară Florica Sur, iubitoare și pasionată culegătoare de obiecte tradiționale vechi, creând în locuința sa din satul Josani, nr. 4, din comuna Măgești, un muzeu de artă populară deosebit, în care răzbate inteligența și înțelepciunea țăranului român de a „născoci” cele de trebuință în gospodăria sa, cu mult simț artistic. Prezentarea obiectelor din mini muzeul amenajat cu acest prilej a scos în evidență erudiția și talentul oratoric al d-nei Florica Sur îmbinate cu pasiunea lăuntrică, când vorbește despre această nobilă artă populară. Obiectele pe care le-a prezentat au fost atinse și mângâiate cu dragoste cu gesturi care vorbesc de la sine despre simțămintele sale. În completarea standului privind gospodăria țărănească, prof. univ. dr. Petru Mihancea a prezentat 11 fotografii color, cu alte obiecte interesante din gospodăria țărănească situată în satul Cetea, com. Borod, aflate în casa părintească, unde s-a născut și a copilărit, transformată de asemenea în muzeu. Dintre obiectele prezentate a impresionat strungul construit, integral din lemn, cu care ingeniosul creator și-a confecționat toate obiectele necesare din gospodărie. O interesantă expunere și prezentare a costumului popular femeiesc și bărbătesc a fost realizată de Nicu Gârz, din Borod, un alt iubitor al portului și folclorului popular. A vorbit în calitate de dansator în Ansamblul „Nuntașii Bihorului” și a echipei de dansuri din comuna Borod, cu care a participat la festivaluri și concursuri în multe țări din Europa, fiind adevărați mesageri ai tradițiilor și folclorului românesc de pe Valea Crișului Repede. Premiile și trofeele câștigate confirmă aprecierile de care se bucură folclorul, acest simbol al identității noastre naționale peste hotare. Partea teoretică și vizuală a expoziției a fost completată, cum nu se putea mai autentic, cu o suită de dansuri specifice din Bihor, executate de un grup de dansatori ai Ansamblului „Datina” din Aleșd, condus de inimosul instructor prof. Cristian Strugar. Câteva concluzii pertinente au fost rostite de prof. Crăciun Parasca, care a lăudat primăria și biblioteca, pentru această frumoasă realizare, precum și pe creatorii expoziției. În încheiere, Ligia Mirișan, director al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai din Oradea, și-a exprimat aprecierea față de întreaga activitate la care a fost prezentă și a ținut să exprime public felicitările sale pentru deosebita activitate desfășurată de cele patru fete de la biblioteca din Aleșd, care, cu o zi în urmă, au fost declarate câștigătoare ale Trofeului, care desemnează „cea mai performantă” bibliotecă în anul 2016.