Recent, Asociația „Avram Iancu” Beiuș a anunțat finalizarea unui proiect cultural de anvergură: „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului”.

Desfășurat pe parcursul a mai bine de șase luni, în perioada 20 mai - 30 noiembrie 2023, proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean Bihor, ceilalți parteneri ai Asociației „Avram Iancu” Beiuș fiind Inspectoratul Școlar Județean Bihor, peste 40 de unități de învățământ, Casa de Cultură și Muzeul Municipal Beiuș.

Evaluarea finală a proiectului „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului” a avut loc la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, în prezența mai multor membri ai asociației organizatoare, iar coordonatoarele acestuia, profesoarele Diana Panda și Sorina Purtan, au prezentat obiectivele inițiale și rezultatele obținute.

Scopurile inițiatorilor proiectului „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului” au fost „punerea în valoare a istoriei, a patrimoniului cultural românesc și multicultural, cultivarea sentimentelor de respect pentru valorile naționale și europene, prin promovarea acestora în cadrul unor evenimente cultural-artistice și patriotice”.

Cât privește obiectivele urmărite de organizatori, acestea au vizat: sprijinirea schimburilor de experiență între generații (membrii asociației, voluntari, elevi, tineret) prin participarea la activități specifice în cadrul proiectului; promovarea tradițiilor locale prin prezentarea, cu ocazia Concursului „Avram Iancu, Craiul Munților”, a costumelor populare tradiționale și a obiectelor autentice din zonele de proveniență ale participanților; propagarea, în rândul elevilor, a cunoștințelor legate de mari personalități istorice ale neamului românesc, mai ales a personalității lui Avram Iancu; promovarea valorilor multiculturalității în Țara Beiușului.

Pentru înțelegerea rezultatelor proiectului „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului”, Viorel Ianc, președintele Asociației „Avram Iancu” Beiuș, a enumerat mai întâi principalele activități desfășurate în cadrul acestuia: concursul „Avram Iancu, Craiul Munților” (25 mai); expediția „Pe urmele lui Avram Iancu” (8-9 august), dedicată echipajelor premiate la întrecerea amintită și desfășurată la Oradea și în Depresiunea Beiușului; „Zestrea culturală a Țării Beiușului (8 noiembrie); „Străjerii  Iancului”, concurs de orientare turistică (13 noiembrie), precum și deplasările unor delegații ale Asociației „Avram Iancu” la diverse activități cultural-patriotice care au avut loc la Oradea (24 iunie), Cheia Dupăpiatră (2 iulie), Mărișel (9 iulie), Vidra de Sus (22 iulie), Țebea (10 septembrie) sau Târnava de Criș (26 noiembrie).

Rezultatele cantitative și calitative ale proiectului „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului” au fost prezentate de prof. Diana Panda. Din prima categorie, a menționat participarea masivă în cadrul proiectului, nu mai puțin de 280 de elevii și o sută de adulți fiind implicați în activitățile desfășurate. Vorbitoarea a enumerat și câteva rezultate calitative: promovarea elevilor cu rezultate deosebite, dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul elevilor și al adulților sau dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale participanților la activitățile din calendarul proiectului.

La finalul evenimentului de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, corul Asociației „Avram Iancu” Beiuș, dirijat de lt. col. (r.) Zoltan Boldiș, a intonat câteva îndrăgite cântece patriotice, printre care, firește, și „Marșul lui Iancu”.

În plus, ca expresie a bunei colaborări din cadrul proiectului „Istorie și diversitate culturală în Țara Beiușului”, Viorel Ianc a profitat de prezența la Beiuș a președintelui Ilie Bolojan, cu ocazia festivităților dedicate Zilei Naționale a României, mulțumindu-i acestuia pentru finanțarea proiectului menționat.