Istoria vie a umanităţii, sub toate dimensiunile ei - biologică, psihologică, socio-culturală, economică şi politică - aparţine familiei. 

Cetăţean de onoare al municipiului Oradea şi membru al Parlamentului Seniorilor din România, mamă, bunică, străbunică, Mioriţa Săteanu s-a implicat, de-a lungul anilor, în sute de proiecte menite să aducă lumină în comunităţile din Bihor, apărând drepturile femeii, familia, valorile culturale şi spirituale şi promovând, totodată, educaţia şi rolul activ al adolescenţilor şi tinerilor în societate.

În opinia domniei sale, istoria vie a umanităţii, sub toate dimensiunile ei - biologică, psihologică, socio-culturală, economică şi politică - aparţine familiei. 

„Familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi stabile forme de comunitate umană, fiind cea care asigură perpetuarea speciei umane, evoluţia şi continuitatea vieţii. Din păcate, în ultimele decenii, familia din societatea contemporană a suferit transformări profunde. Schimbările care au apărut în interiorul familiei sunt atât de importante, încât termenul în sine de familie a devenit tot mai ambiguu, tinzând să acopere realităţi diferite de cele caracteristice generaţiilor trecute”, spune Mioriţa Săteanu. În opinia sa, schimbările politice, sociale, culturale şi economice din societatea actuală au fost însoţite şi de schimbări din sfera familiei.

„Cea mai spectaculoasă schimbare a fost trecerea de la familia tradiţională la o diversitate de modele de familie, bazate pe un climat social permisiv, prin înţelegerea diferită a libertăţii individuale. Familia tradiţională - cuplul căsătorit, conform procedeurilor legale, încetează să mai fie modelul dominant. Ne aflăm într-o etapă de «revoluţie personală», care scoate în evidenţă individul, dorinţa şi satisfacţiile personale ale acestuia. Afectivitatea şi dragostea sunt raportate la nivelul de trai, la veniturile proprii ale fiecăruia şi la dorinţa de independenţă faţă de legile nescrise ale unei relaţii de căsătorie. De asemenea, procesul de modernizare, de industrializare, exodul rural, schimbarea relaţiilor de proprietate au condus la modificarea componenţei fundamentale a familiei”, mai spune Mioriţa Săteanu. Domnia sa este de părere că modelul tradiţional de familie s-a transformat şi au apărut familiile monoparentale, relaţiile de cuplu fără forme legale, care se fac şi se desfac după buna dorinţă a cuplurilor.

„Copiii, care sunt rodul acestor relaţii de cuplu, sunt derutaţi, confuzi, nu au încredere în ei înşişi, dar, ceea ce este mai grav, este faptul că aceşti copii reprezintă generaţia de mâine, care va promova în viitor acest gen de relaţii provizorii şi nedefinite legal”, consideră interlocutoarea noastră. 

În aceste condiţii, este important ca familia să rămână posesoara tradiţiilor şi a valorilor naţionale.

„Familia este unul dintre cele mai conservatoare segmente ale societăţii, pentru că în familie se păstrează tradiţiile şi obiceiurile naţionale, în familie cresc şi se dezvoltă geniile naţionale, în toate domeniile ştiinţei şi artei, în familie începe modelarea şi educarea noilor membri - copiii, în familie se cultivă cel mai gingaş, sublim şi înălţător sentiment – dragostea”, subliniază Mioriţa Săteanu, care se întreabă dacă, în zilele noastre, iubirea mai este condiţia necesară pentru a întemeia o familie?

„Este iubirea, acest sentiment atât de profund, condiţia sine qua non pentru încheierea unei căsătorii? Mai contează cine cu cine porneşte pe acest drum? Un drum necunoscut, supus multor încercări, mai ales erodării timpului, tensiunilor de orice fel şi vibraţiilor sentimentale, un drum provocator, dar extrem de atrăgător. Aţi întemeia un cămin, o familie, este o responsabilitate care trebuie să fie asumată de ambii parteneri. Or, tinerii amână tot mai mult momentul căsătoriei sau chiar renunţă definitiv la aceasta”, menţionează interlocutoarea noastră.

Mamă, bunică şi străbunică, Mioriţa Săteanu consideră că, pe acest drum al vieţii, creşterea şi educarea copiilor trebuie să fie asumată de către cei doi soţi, tată şi mamă, deopotrivă. În caz contrar, apar anomalii care marchează comportamentul copilului pentru tot restul vieţii.

„Cei mai fericiţi copii sunt cei care se nasc în familii unite, sănătoase, în care tata şi mama sunt exemple demne de urmat. Comportamentul acestora trebuie să aibă la bază indicatori nescrişi, “jaloane” netrasate, dar bine definite, în ce priveşte respectul reciproc, buna înţelegere şi colaborare între cei doi parteneri de viaţă, precum şi o preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea vieţii invividuale şi colective”, a conchis interlocutoarea noastră.

Ziua Internaţională a Familiei se sărbătoreşte în fiecare an, pe 15 mai, fiind o zi consacrată importanţei şi valorii fundamentale a familiei.