Administraţia judeţeană pregăteşte amenajarea celui de-al treilea parc industrial, la Tămăşeu. În această săptămână a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a Planului Urbanistic Zonal.

Amplasamentul avut în vedere este situat cu acces direct la DN19, în imediata vecinătate a Autostrăzii Transilvania şi la 22 km de Vama Borș. Se întinde pe două loturi de teren în suprafață totală de 7 ha, beneficiind, totodată, și de existența unui operator de gaz în comuna Tămășeu. Conducerea societăţii parcuri Industriale Bihor a discutat cu operatorul de gaz și cu conducerea Primăriei Tămășeu cu privire la posibilitatea alimentării Parcului Industrial Tămășeu la rețeaua de gaz şi cu privire la identificarea tronsonului de teren pe care se va putea realiza racordarea până la intrarea în parcul industrial. „Din datele actuale, pentru viitorii investitori, se poate lua în calcul un consum maxim estimat de cca. 800 mc/h”, precizează purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Bihor, Adrian Simon, care ocupă, interimar, funcţia de administrator al societăţii Parcuri Industriale Bihor.

Pentru a realiza proiectul din comuna Tămășeu, a fost demarată procedura de achiziție directă pentru servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate și a Planului Urbanistic Zonal. „În urma verificării ofertelor financiare și propunerilor tehnice ce respectă cerințele, oferta câștigătoare a fost cea a operatorului economic Total Business Land, cu suma de 67.693 lei, la care se adaugă TVA. Contractul de prestări servicii a fost semnat luni, 3 august, la sediul Societății Parcuri Industriale Bihor, iar pentru realizarea documentației tehnico-economice operatorul economic va avea la dispoziție un termen de patru luni”, a menţionat Simon, care a adăugat că, având în vedere specificul și complexitatea activităților pentru acest proiect, operatorul economic va avea de prezentat două soluții tehnice pentru SF, urmând a fi aleasă soluția optimă, ce va corespunde cu scopul/obiectivul proiectului. „În ceea ce privește PUZ-ul pentru parcul industrial, operatorul economic va avea de asigurat prin proiect și strategia de rezolvare a utilităților pentru întreaga activitate ce urmează să fie desfășurată, în speță alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, alimentarea cu gaz, canalizare etc., iar sursele poluante se vor diminua până la eliminare, prin utilizarea instalațiilor și a tehnologiilor celor mai performante. Tot în vederea realizării acestui nou obiectiv de investiții la Tămășeu, Societatea Parcuri Industriale Bihor anunță demararea procedurii de achiziție directă pentru serviciile de realizare a documentației tehnice pentru realizarea Studiului Geotehnic. Prin acest studiu se va determina natura și calitatea terenului de fundare pentru a putea realiza o dimensionare corectă a fundațiilor viitoarei construcții, fundamentându-se totodată soluția structurală propusă prin proiect și reprezintă unul din principalele puncte de plecare a unui proiect de o asemenea anvergură. Termenul de depunere a dosarelor este 11 august 2020, ora 15.00, iar documentația aferentă se poate consulta pe site-ul companiei”, a mai precizat Adrian Simon.