Sub acest titlu, prof. universitar emerit dr. Florian Bercea își sintetizează biografia în cartea pe care o publică la împlinirea vârstei de 80 de ani. O lucrare autobiografică, care, în cuprinsul celor 260 de pagini, realizează o retrospectivă a vieții sale, în care fiul de țăran din satul bihorean Tinăud își depășește condiția și vicisitudinile vieții și, prin muncă, perseverență și eforturi, își pune în valoare inteligența nativă.

 

După ce am lecturat cartea, mi-am dat seama că este foarte greu ca, în câteva zeci de pagini, să cuprinzi o viață de om, cu atât mai mult când e vorba despre o personalitate complexă, de referință a școlii economice românești și a mediului academic din România. Cartea reprezintă pentru cititor un îndrumar model, în care regăsește gândurile, speranțele și reflexiile economistului–filozof, motiv pentru care lectura devine motivantă. Prof. univ. dr. Ioan Mihăilescu menţionează: „Arhitectura lucrării are fundamentul unei experiențe de o viață, pe care autorul clădește în mod armonios pe un schelet memorialistic, dându-i culoare, multă pasiune și talent”. În capitolul 10, „Gânduri de recunoștință și pioasă aducere aminte”, autorul îşi elogiază părinții „care n-au precupețit nici un efort pentru a face tot ce le-a stat cu putință, astfel încât eu, cât și ceilalți șapte frați (trei băieți și patru surori) să poată dobândi un rost în viață”. Familia sa a pus bazele și a deschis potențialul adevăratelor valori etalate în prestigioasa carieră didactică și diplomatică. În curriculum vitae, autorul prezintă cronologic etapele importante ale devenirii sale, începând cu școala primară și elementară, Școala Medie Tehnică de Mecanică din Oradea și primele slujbe, care i-au orientat cariera: operator de rol și inspector impozite la Secțiunea Financiară a raionului Aleșd. Fascinat de această meserie, a urmat cursurile Facultății de Finanțe, Credit și Contabilitate din cadrul Academiei de Științe Economice București. Dotat cu o capacitate intelectuală de excepție, tânărul student Florian Bercea a fost repede remarcat pentru toate calitățile sale, pentru care, la absolvire, a fost încadrat ca preparator în cadrul Catedrei de Finanțe. Într-un timp relativ scurt, a parcurs toate treptele academice: asistent, lector, conferențiar și profesor. Rezultatele de excepție obținute la catedră, coroborate cu cercetarea științifică, elaborarea de manuale și cărți de specialitate, au fost rampa de lansare pentru funcții de demnitate publică: secretar de stat în Ministerul Finanțelor, ministrul Bugetului, ambasadorul României în Africa de Sud, deputat, consilier și vicepreședinte al Curții de Conturi, președinte și director general la ASIROM etc. Trebuie să remarcăm că prezența sa în funcții de demnitate publică a fost într-o perioadă dificilă de tranziție de la economia centralizată la economia de piață. În aceste importante funcții a contribuit la elaborarea și adoptarea legislației în domeniul financiar–fiscal, bugetar al asigurărilor și reasigurărilor și a bugetului de stat pentru anul 1992. Impresionante sunt rezultatele activității sale cuantificate prin premii, diplome și titluri științifice, primite de-a lungul carierei. Cuvintele sunt prea sărace să cuprindă și să exprime calitățile, caracterul și rezultanta muncii sale de-a lungul celor peste 50 de ani de prestigioasă carieră didactică. La aniversarea celor 80 de ani de viață activă plină de realizări și satisfacții, prof. univ. emerit dr. Florian Bercea a fost omagiat și elogiat de un mare număr de foști studenți, colaboratori, personalități marcante ale vieții politice și economice, care și-au exprimat admirația și recunoștința pentru tot ce a însemnat prof. Florian Bercea în peisajul vieții universitare și a demnităților publice. Iată câteva: „Florian Bercea este un exemplu și model de urmat pentru viitoarele generații de studenți prin: competență profesională, responsabilitate, moralitate, preocupare permanentă pentru autoperfecționare, prin cercetarea științifică; Florian Bercea, reper de profesionalism și echilibru în lumea finanțelor și asigurărilor din România; contribuție marcantă în procesul de transformare și progres al României; Florian Bercea, spirit meticulos și analitic, exigent cu cei din jur, dar mai ales cu sine, a croit drumuri, a trasat poteci, a rafinat cariere, a șlefuit caractere; și-a lăsat o amprentă puternică și durabilă pe răbojul intelectual al epocii. Prof. univ. emerit dr. Dumitru Ciucur a afirmat: „Opera sa este opera unui autor român iubitor de neam și țară, autor totodată cu vocație mondială, care a acționat cu consecvență la catedră și în laboratorul de creație științifică economică, armonizând trei componente de esență ale ființei umane: mintea, inima și sufletul, reușind să pună în evidență calitățile sale de analist și educator, de teoretician și utilitarist, de individ și om social, de mare OM”. În perioada în care a ocupat mai multe demnități publice și-a îndreptat atenția spre comunitatea din care a provenit, reușind să ajute la rezolvarea unor necesități sociale și de infrastructură prin investiții importante. Și-a adus contribuția la modernizarea actualului edificiu al Vămii Borș, la modernizarea Creșei și Spitalului de Copii din Oradea, la începerea construirii Spitalului din Aleșd, la construirea podului peste Criș între satele Tinăud și Ortiteag. Pentru toate acestea Consiliul local și Primăria orașului Aleșd i-au decernat, în data de 25 mai 2008, titlul de Cetățean de Onoare al satului și orașului Aleșd d-lui prof. univ. emerit dr. Florian Bercea.