Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor a scos la licitaţie execuția lucrărilor de construire a bazinelor didactice de înot din municipiile Beiuș și Salonta. Companiile interesate pot să-și depună ofertele tehnico-financiare până în data de 6 august.

Potrivit ADD Bihor, valoarea estimată a celor două loturi de lucrări este de 10.310.016,36 lei, criteriul de atribuire a contractelor fiind prețul cel mai mic. În ceea ce privește capacitatea tehnică și profesională a ofertanților, aceștia trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani de zile, în valoare cumulată de cel puțin 5 milioane de lei din maximum 3 contracte. „Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de construire, reabilitare, modernizare sau extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C, conform prevederilor HG 766/1997 actualizată”, menţionează ADD Bihor. Termenul limită pentru primirea ofertelor prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice este marți, 6 august, ora 15.00.

„Agenția noastră și-a propus să construiască în următorii doi ani, în total, opt bazine didactice de înot. Avem în lucru, la această oră, cinci bazine în Nucet, Săcueni, Marghita, Ștei și Valea lui Mihai. Aceste proiecte sunt în diferite stadii de implementare, cele mai avansate lucrări fiind la Săcueni. Așteptăm până pe 6 august ofertele constructorilor pentru Beiuș și Salonta. Pregătim proiectul tehnic și urmează să demarăm procedura de achiziție publică și la Vașcău. Consiliul Județean finanțează din bugetul propriu aceste obiective de investiții, iar autoritățile locale asigură terenul pentru construcție, parcări și amenajarea spațiilor verzi din împrejurimi. Aceste bazine didactice de înot vor fi destinate școlilor pentru inițierea elevilor, însă după orele de înot acestea vor putea fi deschise şi pentru agrementul tinerilor din aceste zone ale județului nostru”, a

precizat Andrei Caciora, directorul adjunct al ADD Bihor.

Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Bihor are ca membri fondatori Consiliul Județean Bihor și cele 9 orașe și municipii din județul Bihor, cu excepţia Oradiei.